KAYNAKLAR

KKDİK Yönetmeliği Ek-14 Nedir?

ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) tarafından belirlenen, Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesi’ne denk olarak oluşturulan bir listedir.  Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) listesinden geçen maddelerdir.

SVHC listesindeki maddeler hakkındaki verilerin değerlendirilmesi tamamlanmasının ardından listeden çıkarak yasaklı, kısıtlı veya izne tabi madde listesine dahil olmaktadır.

REACH tüzüğüne dayanarak, eşyalarda ve karışımların içinde SVHC maddelerin %0,1 veya üzerinde kullanımı yasaktır.
Türkiye’de resmi düzenlemeler dahilinde SVHC dengi bir liste bulunmamaktadır. Ancak 30105 sayılı KKDİK yönetmeliği kapsamında İzne Tabi Maddeler Listesi yayınlanacak ve Ek-14 aktif hale gelecektir. “Ek-14, İzne Tabi Maddeler Listesi” şimdilik boş olup, Bakanlığın internet sitesinde yayınlanacaktır.
 

Güncel SVHC listesine ulaşmak için linki takip edebilirsiniz.
 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ