KAYNAKLAR

Kozmetik Ürünlerde Stabilite Nedir?

25823 sayılı ve 23 Mayıs 2005 tarihli Kozmetik Yönetmeliğinin ‘’ Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Kozmetik Ürünlerin Stabilitesine ve Açıldıktan Sonra Kullanım Süresine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0’’
adlı kılavuzunda belirtilen tanıma göre;

Stabilite: Kozmetik ürünün tanım, miktar tayini, kalite ve saflık açısından belirlenmiş spesifikasyonlarını muhafaza etme kapasitesidir.

Kozmetik ürünleri öngörülen kullanım şeklini korumaları ve raf ömürlerine yönelik stabilitelerinin, açıldıktan sonra kullanma süresi boyunca dayanıklılığının saptanması amacıyla ürünlerde yapılabilecek değerlendirmeler için aşağıdaki kaynaklar kullanılabilir:

  • Mikrobiyolojik zorlama testi,
  • Stabilite verileri,
  • Analitik veriler (örneğin koruyucu analizi),
  • Ambalaj tipi (ambalaj materyalinin kalitesi, stabilitesi ve ambalaj materyalinin kozmetik
  • ürün içeriği ile geçimlilik bilgileri vs.),
  • Benzer formülasyonlar ve ürünlerden elde edilen deneyimler,
  • Tüketici alışkanlıkları ve uygulamaları

İLETİŞİM BİLGİLERİ