CRAD BLOG

2019 YILI BİYOSİDAL FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ YAYIMLANDI.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uhdesinde hizmet veren merkez referans laboratuvarları ile İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarlarınca gerçekleştirilecek tahlil, tetkik, eğitim, biyolojik ürün ve diğer hizmetler için “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifeleri Ve Analiz Bilgileri Rehberi” yayımlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.


Bu doğrultuda Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki harçlara dair bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
 

Harçlar

Ana Ürün (₺)

Çerçeve ürün (₺)
Envanter Bildirimi  112 112
Envanter Değerlendirmesi 352 352
Ön Başvuru Değerlendirmesi 112 112
Eksiksizlik Kontrolü Çalışmaları 1.267 396
Ruhsat Değerlendirme 6.230 3.164
Ruhsat Harcı 11.860 3.164

 

İlgili Rehber Kitapçık için linki takip edebilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ