CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZLERİ VE YETKİ VERİLEN LABORATUVARLAR HAKKINDA TALİMAT YAYIMLANDI.

22.06.2015 tarihli ve 2015.5716.5102 sayılı olur ile yayımlanan Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları yürürlükten kaldırılmış; yerine geçmek üzere 28.01.2019 tarihli ve 19020089-704.99-519 sayılı olur ile Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat yayımlanmıştır. 
 

Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimatta aşağıda listelenen hususlarda önemli değişiklikler bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi ve detaylar için CRAD uzman ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.
 

  • Koruyucular grubu (Ürün Tipleri 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) ve Diğer biyosidal ürünler grubunda (Ürün Tipi 21, 22, 23) bulunan ürünlere dair hedef organizmalar
  • Ruhsata esas analiz işlemlerinde üretim tarihi ile analiz başlangıç tarihinde arasındaki maksimum süreler
  • Ruhsata esas analiz işlemlerinde kullanılan referans spesifikasyon belgeleri
  • Ruhsata esas ambalajı açılmış biyosidal ürün stabilite analizleri
  • Asidite/alkalinite testleri
  • Aktif madde tedarikçi değişiminin ruhsata esas analizlere etkisi
     

Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimata erişmek için linki takip edebilirsiniz.


Bakanlık web sitesine erişim için linki takip edebilirsiniz. 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ