CRAD BLOG

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI!

2 Mart 2019 tarihli 30702 sayılı Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.  Bu yönetmeliğin yayımlanmasının ardından 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 sayılı yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı; tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmelikte geçen bazı önemli noktalar aşağıda belirtilmiştir.

İşletmecinin genel yükümlülüğü;

İşletmeci, büyük endüstriyel bir kaza olma ihtimaline karşı, kuruluşta bulunan, büyük kaza senaryo dokümanındaki senaryolara dâhil olan her bir tehlikeli madde için müdahale yöntemi ile koruyucu donanım bilgilerini içeren Ek-7’deki formata göre bir kart(Tehlikeli Maddeye Müdahale Kartı) hazırlar.


İşletmeci; bu kartı il afet ve acil durum müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, bağlı bulunduğu belediye ve/veya büyükşehir itfaiye teşkilatına ve kuruluşun organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesi içinde yer alması durumunda bağlı bulunduğu bölge yönetimleri itfaiye teşkilatına gönderir.


Tehlikeli Maddeye Müdahale Kartı hazırlanması yükümlülüğü 1 Temmuz 2020 itibariyle zorunlu hale gelmektedir.


Ek-7 kapsamında hazırlanan “Tehlikeli Maddeye Müdahale Kartı” Güvenlik Bilgi Formları (GBF) esas alınarak hazırlanır ve 28848 sayılı Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak maddelerin zararlılık ifadelerini içerir. Bu bağlamda görülmektedir ki, GBF’lerin konusunda uzman, tecrübeli ve nitelikli kişiler tarafından hazırlanması gereği bulunmaktadır. Hatalı veya yetersiz bilgiler ile yapılan GBF’lerin sonucu olarak Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında yapılan çalışmalarınız da eksik veya hatalı olacaktır.


Güvenlik Bilgi Formu (GBF) hazırlama hizmetleri için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.


İlgili Yönetmelik ve eklerine ulaşmak için linki takip edebilirsiniz.  
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ