KAYNAKLAR

KKDİK Bilgilendirme Eğitiminin Amacı Nedir?

➢KKDİK Yönetmeliğinin kapsamının tanımlanması,
➢ KKDİK Yönetmeliğinin uygulamadaki kronolojik takvimi ve yapılması gereken işlemler
hakkında bilgilendirmek,
➢ Hangi şartlarda eşyalar ve kimyasallar için kayıt ve/veya bildirim yükümlülüğü bulunduğunu
açıklamak,
➢ Kayıt ve bildirim için muafiyetlerden yararlanma koşullarını açıklamak,
➢ KKDİK kapsamında eşyayı tanımlamak,
➢ Eşya üretici ve ithalatçılarının yasal yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek,
➢ Firmanızın KKDİK kapsamında rolünü tespit etmek ve yol haritasının belirlenmesini
sağlamak,
➢ KKDİK süreç yönetimine dair pratik bilgiler paylaşmak,
➢ Yönetmelik ve uygulama süreci hakkındaki sorularınıza yanıt sunmak.

İLETİŞİM BİLGİLERİ