CRAD BLOG

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI EĞİTİMLERİ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS, eski adıyla MSDS) Nedir?

Güvenlik Bilgi Formları, kimyasal madde veya karışımların sağlık ve çevre için meydana getirebilecekleri zararları, bu zararlara karşı alınması gereken önlemleri ve kimyasal yönetim şekillerini resmi düzenlemelere uygun bir düzen ve disiplin içerisinde verirler. Aynı zamanda işçi sağlığı ve iş güvenliği, kimyasalların güvenle taşınması için de ilgili kişi veya kurumlar tarafından bir kaynak olarak kullanılırlar.

Güvenlik Bilgi Formlarının 29204 sayılı “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” ve eklerinde belirtilen kurallar çerçevesinde hazırlanması bir zorunluluktur. Bu sayede herkesin ortak kurallar bütününde ve formatta GBF hazırlanması sağlanmış olmaktadır. Diğer taraftan GBF’nin hazırlanmasında temel nokta olan zararlılık tespiti hususundaki kuralları belirleyen ise 28848 sayılı “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ve ekleridir. Bu iki ana yönetmelik dışında bir GBF hazırlanırken kullanılan ve dikkat edilmesi gereken birkaç resmi düzenleme daha bulunmaktadır.
 

Neden bir GBF Hazırlayıcısı Eğitimine İhtiyaç Duyulur?

Bir Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısı olunabilmesi için 29204 sayılı yönetmelikte de belirtildiği gibi akredite kuruluşun düzenlediği sınavdan başarılı olmak gerekmektedir. Başarılı olan kişilere GBF hazırlayıcısı sertifikası verilmekte olup, resmi olarak GBF düzenleme yetkisi alınmış olunur. Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu sınavdan başarılı olunabilmesi için;

 • Binlerce sayfalık GBF hazırlanması hakkındaki yasal düzenlemeye hâkim olunmalıdır.
 • Bilgi ve belgelerin nasıl kullanılacağını öğrenmek gerekir.
 • Kimyasal zarar hesaplama yöntemlerini bilmek ve uygulayabilmek gereklidir.
 • Bilgileri GBF’nin ilgili başlık veya altbaşlıklarına nasıl bir düzende yerleştirileceği bilinmesi gerekir.
 • GBF’nin formatının yönetmelikte belirtildiği gibi hazırlanması gerekir.


Bütün bu ve daha fazla gerekliliğin öğrenildiği yer GBF hazırlayıcısı eğitimleridir. Eğitimler sayesinde her GBF hazırlayıcısı aynı standartlarda GBF hazırlar. Böylece yasal gereklilikler yerine getirildiği gibi kolay anlaşılır ve bilgilere kolay ulaşılır bir belge meydana getirilmiş olur.


CRAD’ın Düzenlediği GBF Hazırlayıcısı Eğitimlerinin Niteliği ve Farkı Nedir?

CRAD’ın ana faaliyet konularından biri GBF hazırlamaktır. Bünyesinde on binlerce GBF hazırlanmış olup, farklı ürün tipleri, formüller, ambalaj şekillerine ve uygulama biçimlerine yönelik çok fazla GBF hazırlanmıştır. Eğitmenin bizzat binlerce GBF hazırlama tecrübesi bulunmaktadır ki, bu durum katılımcılara bilgi aktarımının daha pratik ve akılca kalıcı yöntemlerle olmasını sağlamaktadır. 

Eğitimde öğretme yöntemi, katılımcıların bol örnek yapmasına dayanmaktadır. Onlarca örnek, farklı türde zararlılıkları öğretebilmek, sınıflandırma detaylarını fark ettirebilmek için özenle hazırlanmıştır. 

Eğitim sırasında katılımcılar aktif olarak paylaşım sağlayabilirler. 

İş hayatında sıklıkla karşılaşılan zararlar üzerine ağırlık verilmiştir. Böylece iş hayatınız boyunca kullanılabilecek bilgilere sahip olunur.

Eğitimdeki Temel Konular;

 

 • GBF hazırlanmasına ve kimyasal zarar tespitine ait temel yasal düzenlemeler ve tarihçesi
 • Dünyadaki yasal düzenlemeler
 • GBF hazırlarken dikkat edilmesi gereken diğer yasal düzenlemeler
 • GBF’nin 16 başlık ve 48 altbaşlığı altında verilen bilgiler ve belirtme düzenleri
 • Kimyasal madde ve karışımların zarar tespitinin yapılması, hesaplama yöntemleri
 • Onlarca örnek ve çözümler
 • Tehlikeli kimyasalların taşınması hakkında bilgiler
 • Taşımacılık sınıflandırmasının (UN No, Paketleme Grubu, Taşımacılık sınıfı) tespiti
 • GBF “Bölüm 14 Taşımacılık Bilgileri” başlığının doldurulması
 • Taşımacılık sınıflandırmasının tespitine yönelik onlarca örnek


Eğitim sırasında kullanılan tüm materyaller CRAD uzmanları tarafından geliştirilmiştir. CRAD binasındaki eğitim salonu yüksek standartlarda olup, 20 kişiye kadar rahatlıkla eğitim yapma olanağı sağlamaktadır.


GBF Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Kimya Endüstrisi içinde olan herkesin bu eğitimi almasını öneririz. Bu eğitim, kişilerin mesleki kariyerlerine olumlu katkı sağlayacak, farkındalık yaratacak bir eğitimdir.

Özellikle aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışan herkesin GBF hazırlayıcısı eğitimi alması önem taşımaktadır;

 • Aktif olarak GBF hazırlayacak olanların sertifikalı GBF hazırlayıcısı olması zorunluluktur. Dolayısıyla, bu eğitimi almaları gerekir.
 • Kimyasal yönetim ve güvenlik birimlerinde çalışanlar,
 • Firmaların mevzuat uyum birimlerinde çalışanlar,
 • İş güvenliği uzmanı olup, kimya endüstrisine hizmet verenler,
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanları ve eğitmenleri,
 • Kimya firmalarının Sağlık, Emniyet, Çevre (SEÇ) birimi çalışanları,
 • Ar&Ge birimi çalışanları,
 • Kalite Kontrol birimi çalışanları,
 • Kimyasal mevzuat uyum hizmetleri sunanlar.
BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ