KAYNAKLAR

Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) Nedir?

Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS), ülkemizde yürürlükte olan KKDİK Yönetmeliği, SEA Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gibi birçok kimyasal mevzuatların ve çevre mevzuatlarının uygulamalarını içeren, e-devlet ile entegre olan online bir sistemdir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ