CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATLANDIRMA HARÇ ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ!

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 21.01.2021 tarihinde yayınlanan rehber kitapçıkta Biyosidal Ürün Ruhsatlandırma harç ücretleri güncellenmiştir. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki harçlara dair bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

Harçlar

Ana Ürün (₺)

Çerçeve ürün (₺)
Ön Başvuru  153  153 
Eksiksizlik Kontrolü  1.697 

530 

Ruhsat Değerlendirme

8.336 

4.234
Ruhsat Harcı 15.865 4.234

 

İlgili Rehber Kitapçık için linki takip edebilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ