CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI DUYURULDU!

T.C. Sağlık Bakanlığı mevcut Biyosidal Ürünler Yönetmeliğini ve uygulanmasını AB mevzuatı ve uygulamasına yaklaştırmak, biyosidal ürünlere ilişkin iş ve işlemlerde zorluk ve karışıklıklara sebep olan ve pratikte fayda sağlamayan ön başvuru, numune alma, yetkili laboratuvar süreç ve kavramlarını düzenlenmemek vesilesiyle işleyişte kolaylık sağlamak ve karışıklığı azaltmayı amaçlayarak "Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" taslağını hazırlamıştır.

Söz konusu taslağa yönelik görüşler “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” ile bakanlığa e-posta yoluyla iletilebilecektir. Taslak yönetmelik 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ