Kimyasal mevzuatlarda meydana gelen hızlı gelişmeler, global anlamda firmaların uyum sağlaması noktasında zorluklar yaşatmaktadır. Bu gelişmeleri takip eden Türk otoriteleri de ulusal endüstrinin aynı hızla uygulamaya geçmesini istemektedir. Birçoğu yeni olan bu uygulamalara endüstrimizin mevzuat gereklerine uygun olarak daha az maliyet ve yüksek süratle geçebilmeleri için CRAD çözümler sunabilmektedir.

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRLMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI(SEA YÖNETMELİĞİ) UYUM HİZMETİ:
Kimyasal sınıflandırma ve etiketleme kriterlerini A.B.’nin 1272/2008 EC Sayılı CLP yönetmeliği ile uyumlaştırılması ve Birleşmiş Milletlerin GHS sistemine geçişin ilk adımı olarak sayabileceğimiz SEA Yönetmeliğine dair destek ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

BİYOSİDAL ÜRÜN MEVZUAT UYUM DANIŞMANLIĞI VE RUHSAT DOSYASI DÜZENLEME HİZMETLERİ :
CRAD, başlangıçtan ruhsat alınana kadar olan sürecin tamamında veya sürecin ara bölümlerinde talep edilen ihtiyaçlarınız için destek hizmetleri verebilmektedir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU(GBF/(M)SDS) HAZIRLAMA HİZMETİ :
Sertifikalı personelimiz ile kimyasal madde/karışımlarınızın Güvenlik Bilgi Formlarının ülkelere özel yönetmelik formatlarına ((EU) 453/2010, (EC) 1272/2008 CLP, T.C.27092) uyumlu olarak, 33 lisanda hazırlama hizmeti sunulmaktadır. CRAD bu hizmetini Türkiye temsilciliğini yaptığı ve 2 bakanlığımızın ruhsat işlemlerinde kontrol amaçlı kullandığı SDS-PRO isimli, İngiliz menşeili bilgisayar programı üzerinden yapmaktadır.

SDS-PRO, KİMYASAL RİSK SINIFLANDIRMA VE GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAMA PROGRAMI:
Kimyasal madde ve/veya karışımlarınızın risk sınıflandırmasını hesaplayarak, GBF/SDS hazırlanmasını sağlar; ulusal veya global müşterilerinize kısa zamanda ülkelerin mevzuatlarına uygun olarak ve 33 lisanda GBF/SDS sunabilmenize imkan verir. Ürünlerinizin etiketlerinin mevzuatlara uygun hazırlanmasına katkı sağlar. Önümüzde CLP uygulamalarının olması sebebiyle, SDS-PRO kullanıcılarına kolay uyum sağlama olanağı sunmaktadır.

REACH VE CLP UYUM DANIŞMANLIĞI / TEK TEMSİLCİLİK :
Başta A.B ülkelerine kimyasal ihracatı yapan firmalar olmak üzere kimya endüstrimizin global mevzuat uyumunu sağlamada CRAD çözümler sunabilmektedir. 1907/2006 REACH tüzüğü kimya endüstrisinin A.B. ‘ye kimyasal ihracatlarında uyum sağlaması gereken en önemli güncel uygulamalardan biridir. İngiltere yerleşik ADAS holding bünyesindeki Cambrige Enviromental Assessment’ın Türkiye ajansı olarak REACH uyum çözümleri ve Tek Temsilcilik hizmeti sunulmaktadır. Kimyasallar için yeni sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama kurallarını ortaya koyan CLP’ye uyum hakkında, CRAD hızlı ve güncel bilgiler ile endüstriye destek vermektedir.

KİMYASALLARIN ENVANTERLENMESİ VE KONTROLÜ (K.E.K) YÖNETMELİĞİ DESTEK HİZMETLERİ :
27092 Mükerrer Sayılı 26 Aralık 2008 Tarihli ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK ; üretilen veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edilen maddeler hakkında veri toplanması, önceliklendirilmesi ve kontrolünün sağlanması ile tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerine sebep olabileceği riskleri azaltarak yeterli seviyede koruma elde edilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, gerekli işlemlerin gerçekleşmesi ve envanterinizin oluşturulması aşamasında, CRAD pratik ve hızlı çözümler sunabilmektedir.

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ UYUM VE PLANLAMA HİZMETLERİ :
Ülkemizde sıklıkla yaşanan kimyasal fabrika yangınları, bu yönetmeliğe uyumun gerekliliğini göstermektedir. Firmanızın seviyesinin belirlenmesi ve ardından niteliklerine göre Büyük Kaza Önleme Politikası, Güvenlik Raporu, Dahili ve Harici Acil Durum Planı hazırlamak konularında destek hizmetleri vermektedir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI UYUM HİZMETLERİ :
GBF/SDS düzenleme, etiket örneği düzenleme ve diğer belgelerin düzenlenmesi hizmetleri. Ruhsat dosyasının hazırlanması veya danışmanlık hizmetleri.

İLETİŞİM BİLGİLERİ