Kimya Endüstrisi, kimyasal ürünlerin üretimi, dağıtımı ve genel kullanımını etkileyen oldukça kapsamlı birtakım Çevre, Sağlık ve Güvenlik yönetmelikleriyle doğrudan ilişkili bir hale gelmiştir.

Bunları ana gruplar halinde değerlendirecek olursak:

KİMYASALLARIN ÜRETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKLER :
Endüstrinin geneliyle karşılaştırıldığında, kimya üretim tesisleri ilgili merciler tarafından çok daha sıkı ve bağlayıcı kontrollere muhatap olup kamu ile daha fazla miktarda bilgi paylaşmak zorundadırlar.

KİMYASALLARIN NAKLİYESİ VE DAĞITIMI HAKKINDA YÖNETMELİKLER :

Kimyasalların nakliyesi büyük çoğunlukla tehlikeli malların nakliyesi hakkındaki yönetmeliklerce düzenlenmektedir. Bu yönetmelikler her ne kadar uluslar arası konvansiyonlarla uyumlu olsalar da, ülkeler bazındaki gereklilikler de yürürlüğünü sürdürmektedir. Kimyasalların nakliyesi, genellikle ek mevzuat kontrollerine tabi olmaktadır.

KİMYASAL ÜRÜN YÖNETMELİKLERİ :
Kimyasal ürünlerin global pazarlarda piyasaya arz edilmesi; bildirim, sınıflandırma, ambalajlama, etiketleme ve güvenlik bilgi formu gibi yükümlülüklerin en uygun şekilde karşılanabilmesi açısından kayda değer zorlukları da beraberinde getirmektedir. Birçok ülke özel kısıtlamalar ve yasaklar uygulamakta veya alışılmadık yükümlülükler öne sürmektedir. Bunlar piyasanın önündeki engeller olmalarının yanında, tam uyum sağlanması halinde rekabetçi anlamda ticari fırsatlara da çevrilebilmektedir.

İşte CRAD ve yukarıda sayılan tüm yasal gerekliliklere hakim deneyimli kadrosu; REACH, GHS/ CLP, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşıması Yönetmeliği, SEVESO gibi çok çeşitli global mevzuat konusunda engelleri fırsatlara çevirmeniz için her zaman sizlere destek olmaya hazır durumdadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ