CRAD BLOG

2010'DA KAYDI YAPILACAK MADDELERİN TAM LİSTESİ

Artık alt kullanıcıların, kullanmakta oldukları kritik kimyasal maddelerin zamanında kayıt olup olmayacağını öğrenme şansları var. ECHA geçtiğimiz hafta, 2010 son tarihi itibariyle firmaların kesin kayıtlarını yaptıracaklarını beyan ettikleri maddelerin listesini yayımladı. Bir kimyasal maddenin 2010 yılında kayıt ettirilmiş olması gerekirken, bu yapılmaz ise 30 kasım 2010 tarihinden sonra herhangi A.B. üyesi ülkeye girişi mümkün olamayacaktır.
 

Diğer önemli bir konu ise, alt kullanıcıların yüksek tonajlı veya tehlikeli kategorilerdeki maddelerini bu listeyle birebir kontrol edip, bu tür maddelerinin listede yer alıp almadığını teyit etmeleri olacaktır (düşük tonajlı ve tehlike kategorisi düşük maddelerin bu yıl kayıt zorunluluğu yoktur).
 

Üretici ve ithalatçıların listeyi dikkatlice inceleyip, şayet kayda niyetli oldukları ve bu listede bulunmayan maddeleri varsa, bunları da listeye ilave etmeleri çok önemli bir konudur.
 

Söz konusu listeye, Avrupa Kimyasallar Ajansı ECHA'nın web sitesinden ulaşabileceğiniz gibi, şayet kayda konu olacak madde/maddeleriniz listede yer almıyorsa bir sonraki adım olarak ne yapmanız gerektiği konusunda da detaylı bilgiye yine bu site aracılığıyla erişebilirsiniz.
 

2010 kayıt tarihine konu olacak maddeler: yüksek tonajlarda üretimi veya ithalatı gerçekleştirilenler (yılda 1000 ton üstü), çevreye (yılda 100 ton üstü) ve insan sağlığına (yılda 1 ton üstü) potansiyel tehlike arz edenler, şeklinde sıralanabilir.
 

Bu listeye, ECHA'nın firmalara gönderip yanıt aldığı anket formları sonucunda ulaşılmıştır. Bu listeyi yayımlamak suretiyle ECHA; alt kullanıcılar, üreticiler, ithalatçılar ve tek temsilcilere; ürettikleri, kullandıkları veya ithal ettikleri maddelerin yaklaşan kayıt son tarihi dikkate alınarak, maddelerini bu tarihten sonra yasal olarak kullanabilmeleri yolunda önemli bir fırsat sunmuştur.
 

Aşağıdaki linki kullanarak listeye ulaşabilirsiniz.

http://echa.europa.eu/chem_data/list_registration_2010_en.asp

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ