Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği Uyum Hizmetleri

Güvenlik Bilgi Formları kimyevi madde tedariğinin en önemli haberleşme gerekliliğidir. Geçerli bilgiler ile hazırlanmış ve mevzuata uygun bir GBF/SDS/MSDS hem yükümlülüğünüz hem de müşterileriniz ve topluma karşı sorumluluğunuzdur.


Avrupa Birliği ülkelerinde, GBF/SDS/MSDS'ler, 1907/2006 sayılı REACH mevzuatının EK II’sine göre, Türkiye’de ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan yönetmelik çerçevesinde hazırlanmaktadır.


Güvenlik Bilgi Formlarının kendi ürününüze özgü olması ve firmanızca hazırlanması bir yükümlülüktür. Emsal madde güvenlik bilgi formları ile hazırlanacak güvenlik bilgi formları hem hatalı bilgilerin tespiti halinde sizi müeyyideler ile karşı karşıya bırakacak, hem de maddenize özgü olmayan gereksiz sınıflandırmaya tabi olmanız nedeniyle satış ve nakliye konusunda dezavantaj oluşturacaktır.


REACH mevzuatı ile hammaddeler için kullanıma özgü maruziyet senaryolarını içeren, e-SDS’ler (Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu) Avrupa Birliği’nde pazara mal arz edebilmenin en önemli ön şartlarından olmuştur.


T.C. 28848 / 2013 SEA ve 1272/2008/A.B CLP DİREKTİFİ VE GBF ETKİLEŞİMİ


Avrupa Birliği ülkeleri için, Güvenlik bilgi formlarında belirtilen sınıflandırma, tehlike ve güvenlik cümlecikleri, ikaz piktogramları, CLP mevzuatı ile tamamen değişmiştir. Maddeler için 1 Aralık 2010 a kadar tamamlanmış olması gereken yeniden sınıflandırma ve bunun sonucu doğacak GBF/SDS/MSDS, etiket değişiklikleri bir an önce hazırlıklara dair yola çıkılması gerekliliğini kaçınılmaz hale getirmektedir. Yine karışım üreten/tedarik eden firmaların CLP yönetmeliği çerçevesinde etiket ve SDS hazırlaması için son tarih olan 1 Haziran 2015’i de geride bırakmış oluyoruz.


Ülkemizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, A.B. içi uygulanan CLP direktifinin eşdeğer bir yönetmeliği olan SEA yönetmeliğini 11 Aralık 2013 tarihinde yayımlamıştır. Bu yönetmelik ile yurt içi satışlarda da yeni sınıflandırma, Güvenlik bilgi formu ve etiketleme yasal bir zorunluluk olacaktır. Yine maddeler için uygulama tarihi 1 Haziran 2015’ten sonra, karışımlar için de 1 Haziran 2016 tarihinden sonra zorunlu hale gelecektir. Güvenlik Bilgi Formları için de belirtilen son tarihler geçerli olup, SEA yönetmeliğine uygun sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama bilgilerinin olduğu, 13.12.2014 tarihli, 29204 sayılı GBF yönetmeliğine uygun bir form hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.


Avrupa Birliği ülkeleri için, sınıflandırma ve GBF konularında, İngiliz Hükümeti’nin ve ECHA’ nın danışmanı olan Chem Hazard Society üyesi uzmanlarımız, Türkiye için, akredite kuruluştan sertifika sahibi olan uzman ekibimiz, size direktiflerin gerektirdiği tüm yükümlülükler ve ürünleriniz için yapılması gerekenleri sunacaktır. Doğru sınıflandırma ile hem gereksiz nakliye giderlerinden kurtulur, hem de ürününüzün hakkı olan kategoride pazar bulursunuz.


40 farklı lisanda, GBF/(M)SDS hazırlama hizmetimiz için konusunda tecrübeli, sertifika sahibi uzmanlarımız ile temas sağlayabilirsiniz.
 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ