Biyosidal Ürün Yönetmeliği Ruhsatlandırma Ve Danışmanlık Hizmetleri

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
27449 sayılı 4. Mükerrer ve 31 Aralık 2009 tarihli Resmî Gazete

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
28149 sayılı 21 Aralık 2011 tarihli Resmî Gazete

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
28939 sayılı 12 Mart 2014 tarihli Resmî Gazete


Türk Mevzuatlarının AB Müktesebatına uyumlaştırılmasını ve daha etkin bir biyosidal ürün denetimini sağlamayı amaçlayan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa Birliğinin 98/8/EC sayılı Direktifine uygun olarak hazırlanmış ve 27449 sayılı 4. Mükerrer ve 31 Aralık 2009 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, biyosidal ürünlerin, tüm canlılar ve çevre üzerinde oluşturabilecekleri risklerin değerlendirilmesini ve bu değerlendirme kapsamında üretilmesini, ithal edilmesini, ruhsatlandırılmasını ve tescil edilmesini, sınıflandırılmasını, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, piyasaya arz edilmesini, denetlenmesini sağlamaktır.


Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Yönetmelikte belirlenmiş usullere göre envanter kaydı yapılmış veya ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olması zorunludur.
 
Bu yönetmelik kapsamındaki hizmetlerimiz:

** Güncel yönetmelik ve bakanlık talepleri doğrultusunda:

  • Envanter Bildirim Dosyasının hazırlanması
  • Ön Başvuru Dosyasının hazırlanması
  • Analiz Aşamasında Bakanlık ve Akredite Laboratuvarlar ile iletişimin sağlanması
  • Ruhsat Dosyasının hazırlanması

** Genel Danışmalık 

** Kurum içi eğitimler

** AB ve ulusal pazarda izin verilen kullanım alanlarına dair yönlendirmeler


Vizyonumuz doğrultusunda, Türk kimya endüstrisine her konuda rehber olmayı ve mevzuatların getirdiği yükümlülükler karşısında kurumların uyumlaşmasına destek vermeyi hedefleyen CRAD olarak, uzman kadromuz ve etkin çözüm hizmetlerimiz ile hizmetinizdeyiz.


Biyosidal Ürünler Yönetmeliği'nin bağlantılı olduğu yönetmelikler şunlardır:
* 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.
* 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
* 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 (Mükerrer) sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği (KKDİK) 
* 22.06.2015 tarihli ve 5102 sayılı Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usûl ve Esasları Tebliği  
 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ