Deterjan Tebliği Uyum Hizmetleri

Deterjanlar Ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ
31.10.2013 Tarih ve 28807Sayılı Resmi Gazete


Bu tebliğ ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin; tüm özelliklerini, kısıtlarını veya yasaklarını, içerdikleri koku alerjenleri de dâhil olmak üzere deterjanların etiketinde ve/veya ambalajında yer alacak ek bilgileri ve imalatçıların, ürünlerinin piyasaya arzı için Bakanlığa sundukları ve bünyelerinde bulundurdukları bilgi ve belgelerinin kapsamını belirler.Tüm bunların yanında, ürünlerin üretim yerlerine dair karşılanması gereken yükümlülüklere de tebliğde yer verilmiştir.

 

Bu tebliğ kapsamında, deterjan imalatçıları/yetkili temsilcileri, piyasaya sundukları ve tebliğ kapsamına giren ürünleri ile ilgili olarak gerekli bildirimleri yapmakla ve ürüne ait teknik dosyayı bünyelerinde bulundurmakla sorumludurlar.

 

CRAD olarak, vizyonumuz doğrultusunda, Türk kimya endüstrisine kimyasal mevzuatlar konusunda ve mevzuatların getirdiği yükümlülükler karşısında kurumların uyum sürecine destek vermeyi hedeflemekteyiz ve uzman kadromuz ve etkin çözüm hizmetlerimiz ile hizmetinizdeyiz.

 

31.10.2013 Tarihli ve 28807 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan “DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ”in yürürlüğe girmesi ile, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 23.12.2010 Tarih ve 27794 Sayılı deterjan tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Tebliğ kapsamındaki hizmetlerimiz:
• Deterjan Bildirim Formu’nun hazırlanması
• Ürün Etiket Bilgilerinin derlenmesi
• TSE sertifikalı ekibimiz tarafından Türk Yönetmeliğine uyumlu Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF) hazırlanması
• Ürün Teknik Dosyasının derlenmesi
 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ