MEVZUAT

Çevre Kanunu

Çevre Kanunu, tüm canlıların ortak varlığı olan çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin yanında sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesini sağlamak, koruma ilkeleri beraberinde arazilerin en uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, su, toprak ve havanın kirlenmesini önlemek, tarihi ve doğal tüm zenginlikleri korumak ve geleceğe aktarılması için alınacak tüm önlemleri ve yapılacak tüm düzenlemeleri belirlemek amacı ile oluşturulmuştur.


Çevre Kanunu kapsamına giren aykırı durumlar için uygulanacak idari para cezaları, her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ kapsamında güncellenmektedir.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ