İstanbul Üniversitesi III. Kimya Günleri Eğitimi Projesi

15-16.02.2012

 

İstanbul Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kimya Günleri'ne, Genel Müdürümüz Melih Babayiğit, ''Türkiye, AB ve Dünyada Kimyasal Ürün tehlike sınıflandırması ve Kimyasal mevzuatlar'' isimli sunumu ile katılmıştır.


Genel Müdürümüz Melih Babayiğit sunumunda, kimyasalların hayatımızdaki yeri, maddelerin ve müstahzarların tehlike sınıflandırmaları, Türkiye'deki durum, kimyasalların etiketlenmesi, Güvenlik Bilgi Formları ve meydana gelen sorunlara ve ilgili çözüm arayışlarından bahsetmiştir.
Konuşma, soru ve cevapların ardından sona ermiştir.

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ