CRAD BLOG

ECHA YENİ REACH KAYIT İSTATİSTİKLERİNİ YAYINLADI.

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), REACH kayıt dosyaları ve kaydı gerçekleştirilmiş maddelerin köken ve tipleri hakkında detaylı istatistikler yayımladı. Bu yolla Avrupalıların kimyasal maddelerin kaydı konusundaki kavrayışlarının artırılması amaçlanmaktadır. ECHA bundan böyle bu istatistikleri her ay güncelleyecektir.

REACH kayıtları hakkındaki istatistikler Haziran 2008’den 31 Ağustos 2012’ye kadar gerçekleştirilmiş olan madde kayıtlarının toplam miktarı konusunda çeşitli analizler ortaya koymaktadır. Toplam kayıt miktarları bir önceki Avrupa Kimyasal Mevzuatı uyarınca bildirimleri yapılmış ve REACH kapsamında kayıt altına alınmış kabul edilen maddeleri de (NONS) kapsamaktadır.

ECHA bu bilgileri, hali hazırda kayıt sürecinde ilerlemeyi sürdüren paydaşlarından gelen taleplere yanıt olarak yayınlamaktadır. Ajans bugüne kadar kabul etmiş olduğu kayıtların menşe ve tiplerini kamu erişimine açarak şeffaflığın artırılabileceğini düşünmektedir.

İlgili istatistik aşağıdaki verileri içermektedir:
-Kayıtların ve kaydı yapılmış maddelerin toplam sayısı (faz içi, faz dışı);
-Önceki 67/548/EEC sayılı Avrupa kimyasallar mevzuatı kapsamında A.B üye ülke yetkili mercileri tarafından “bildirimi yapılmış” madde sayısı;
-Kayıt tipi (tam kayıt veya ortak başvuru ile kayıt), firma büyüklüğü, firmanın tedarik zinciri içindeki rolü, AB/ AEA ülke firması olup olmadığı gibi kriterlerle kayıt sayısı;
-Sıklıkla kaydı yapılan maddeler;
-Toplam tonaj aralığı parametresine göre kayıt edilmiş maddeler.


Kayıt İstatistikleri

Bu veriler, 27 AB ülkesi ve Norveç, İzlanda ve Liechtenstein’dan oluşan Avrupa Ekonomik Alanı’na dahil ülkelerde yapılmış olan kayıtların sayısı göstermektedir.

Tablo 1: REACH kayıt dosyaları (firmalar tarafından 1 Haziran 20082den bu yana yapılmış kayıtlar – NONS hariç)
Aşağıdaki tablo, dosya teslimini takiben ECHA tarafından yeni kayıt numarası verilen kayıtların toplam sayısını göstermektedir.
67/548/EEC sayılı eski Direktif uyarınca firmalar tarafından yapılmış bildirimler sonucunda gerçekleşen kayıtlar (NONS) aşağıdaki Tablo 2’de ayrıca belirtilmiştir.
  
 
Kayıtlar
Tek maddeler
TOPLAM
27684 
4734
Faz içi
26131
4004
Faz içi olmayan
1553
730

Tablo 2:  Bildirimi yapılmış maddeler

REACH Yönetmeliği’nin devreye girmesinden önce 67/548/ EEC Direktifi kapsamında hali hazırda bildirimleri yapılmış olan maddeler (NONS) otomatik olarak kayıt edilmiş sayılırlar. Aşağıdaki tablo:
(a) ECHA tarafından kayıt numarası atanmış olan NONS maddelerin;
(b) Bildirimciler tarafından talep edilenlerin;
(c ) REACH kapsamında kayıt güncellemesi yapılan maddelerin sayısını göstermektedir
 
 
Kayıtlar
Tek maddeler
(a) NONS bildirim sayıları
9962
5292
(b) Talepte bulunulanlar
5091
3715
(c ) REACH kapsamında kayıt güncellemesi yapılanlar
1475
1305

 

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ