İş Sağlığı & Güvenliği Uyum Hizmetleri

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yalnızca 50 kişiden fazla çalışanı olan ve sanayiden sayılan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alma zorunluluğunu ortadan kaldırarak çalışan sayısı gözetmeksizin ofis ve küçük işletmeleri de kapsamına almış ve bu hizmeti alma hususunda zorunlu tutmuştur.


İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri;
* Mesleki risklerin önlenmesi

Eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması

Organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması

Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi

Mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması

Risk değerlendirmesi yapılması konularını kapsamaktadır.

         

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını bu alanda hizmet veren kurumlardan alarak yerine getirebilir.
 

İş güvenliği uzmanının uzmanlık sınıfı (A, B veya C) ve hem uzman hem de işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin çalışma süreleri, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenecektir.

İş yeri tehlike sınıfı ise, İşyeri SGK sicil no üzerinden gidilerek 6’lı NACE kodunun tespitinden sonra belirlenecektir.
 

Bazı İdari Para Cezaları
İş güvenliği uzmanının çalıştırılmaması
6.167 TL / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
İşyeri hekiminin çalıştırılmaması
6.167 TL / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
Diğer sağlık personelinin çalıştırılmaması
3.083 TL / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
Risk değerlendirmesi yapılmaması
3.700 TL ve 5.550 TL / her ay (Aykırılığın devamı halinde)

 

 
Bazı Maddelerin Yürürlüğe Girme Süreleri
Risk değerlendirmesi, kontrol,ölçüm ve araştırma
31.12.2012
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
31.12.2012
Eğitim ve bilgilendirme
31.12.2012
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma
Kamu kurumları ile  50’den az çalışanı olan  ve az tehlikeli sınıfta yer  alan işyerleri için:  01.07.2016
50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için:  01.01.2014
Diğer işyerleri için:  31.12.2012
 

B ve C sınıfı uzman personelimiz ve işyeri hekimi aracılığıyla tehlikeli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, risk analizi, acil durum planları, ilk yardım ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri konusunda hizmet vermekteyiz.


Kurumunuza özel çalışmalar için CRAD ekibi ile temas edebilirsiniz.

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ