CRAD BLOG

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HAYVANLAR ÜZERİNDE YAPILAN KOZMETİK TESTLERİ YASAKLANDI.

11 Mart 2012’den itibaren geçerli olmak üzere, Avrupa Birliği’nde hayvanlar üzerinde test edilmiş kozmetikler satılamayacaktır.

Sağlık ve Tüketici politikasından sorumlu AB komisyon üyesi, Tonio Burg, yürürlüğe giren pazarlama yasağı ile Avrupa’nın hayvan haklarına gösterdiği önemi ifade etti. Komisyon, alternatif metotların gelişmesini desteklemeye devam etme ve Avrupa’nın yaklaşımını takip etmek için üçüncü ülkeler ile birlikte bir araya gelme kararı almıştır. Bu durum Tüketici güvenliğinden ödün vermeden, kozmetiklerdeki sorumlu inovasyonun bir örneğine başlamak adına, Avrupa için büyük bir şanstır.

Alternatif metotlar bulmak için süren arayış, henüz mümkün olmayan metotların hayvan testlerinin yerini tamamen almasına kadar devam edecektir. Komisyon alternatif metotlar ile ilgili araştırmalar için, 2007-2011 yılları arasında yaklaşık 238 Milyon Euro sağlamıştır.

2003/15/EC numaralı Direktif, 76/768/EEC numaralı Kozmetik Direktifindeki hayvan testleri ile ilgili hükümleri sunmaktadır. Bu direktif hükümlerine göre, Avrupa Birliği’nde hayvan testleri 2004’den beri kozmetik ürünlerde, 2009’dan beri de kozmetik içerik hammaddelerinde yasaklanmıştır. İnsanlar üzerindeki kompleks etkileri ( tekrarlanan doz toksisitesi, cilt hassaslaştırma dahil olmak üzere, kansirojenite, üreme toksisite ve toksikokinetik) araştırılan testler için 11 Mart 2013 itibari ile uzatılmış olan dönem sona ermiştir.Bu testlerin yapıldığı kozmetik hammaddeler ve kozmetik ürünlerin AB pazarında satılması yasaklanmıştır.

 

Kaynak: ECHA web sitesi için tıklayınız.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ