KAYNAKLAR

MSDS Formu (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

Kısaltmasının açıklaması “Material Safety Data Sheet” dir. İlgili kimya otoriteleri artık “Material” kelimesini kullanmamakta ve sadece SDS olarak telafuz etmektedir. Türkçe karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu (GBF)”dur.


Kimyasal madde/karışımların, insan sağlığı ve çevre üzerine olan olumsuz etkilerini, fizikokimyasal zararlılıklarını açıklayan; bu zararlılıklara karşılık alınması gereken önlemleri de açıklayan, temel olarak Kısım I ve Kısım II (16 ana başlık, 48 alt başlık)’den oluşan formdur. 


Türkiye’de T.C. 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" ve eklerinde belirtilen koşullarda hazırlanması bir ZORUNLULUKTUR.


GBF’nu hazırlayan veya tercüme eden kişinin AKREDİTELİ KURULUŞ tarafından belgelendirilmiş, SERTİFİKALI GBF hazırlayıcısı olması bir ZORUNLULUKTUR.


Ayrıca bakınız, CRAD’ın güncel GBF hazırlayıcısı eğitimleri
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ