KAYNAKLAR

Maruz Kalma Senaryolu SDS Niçin Önemlidir?

* Zararlı kimyasalların insana ve çevreye olan zararlı etkilerinden korunmak, bu etkilerini ortaya çıkarmamak, yok etmek veya azaltmak için gerekli bilgileri, temeli olan test ve literatür bilgilerine dayanarak verir.
    
* Başta ürünü üreten firmanın veya karışımlarında kullanan firmaların işçileri olmak üzere, tüm kimyasalla ile temasa geçebilecek kişilerin maruziyet riskini en aza indirilebilir.
       
* Kullanım alanları net olarak tanımlanır.
    
 * İnsana ve çevreye olan uzun ve kısa vadeli olumsuz etkileri, detaylı olarak bilinir ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

*Tüm bu bilgiler standart ve anlaşılır bir düzen ve içerikte verilir.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ