KAYNAKLAR

CLP Yönetmeliği’ne göre Bildirim Ne Demektir?

CLP Yönetmeliği’nin 39’dan 42’ye olan Maddeleri, Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri’ne bildirim konusuyla ilgilidir.

CLP Yönetmeliği kapsamında Bildirim, üretici ve ithalatçıların piyasaya sürdükleri maddeleri için Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri’nde yer alacak şekilde birtakım sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini ibraz etmeleri anlamına gelmektedir.

CLP Yönetmeliği kapsamında bildirim, tüm tonajlar için tüm tehlikeli maddelere ve A.B. içinde ne zaman piyasaya arz edilmiş olurlarsa olsun REACH kapsamına giren tüm tehlikesiz maddeler için uygulanır.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ