MEVZUAT

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik, 26 Aralık 2008 Tarih ve 27092(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.Yönetmelik hükümleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.


Bu Yönetmeliğin amacı; kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı etkin koruma sağlamak üzere envanter oluşturulmasına ve kontrolüne ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ