KAYNAKLAR

REACH Kayıt Sistemi Nedir?

REACH Sistemi, A.B.’ye yapılan kimyasal madde ihracatlarını doğrudan etkilemektedir. Türkiye’den A.B.’ye yapılacak kimyasal madde ihracatında, ihracatçı firmaların REACH mevzuatının gerektirdiği şekilde ihraç edecekleri ürünleri Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) kayıt ettirmeleri gerekmektedir.


Firmaların REACH Sistemine kayıt olması ve A.B.'ye ihracat yapabilmeleri için alternatifler şunlardır:

* A.B.’de yerleşik bir ithalatçı, Türkiye’den ithalatını yaptığı kimyasal maddeleri bizzat kendisi REACH sistemine kayıt edebilmektedir. Bu durumda ithalatçı firmanın Türk üretici/ihracatçı adına kayıt dosyasını hazırlayıp ECHA’ya sunmalıdır.

* Türk üretici/ihracatçılarının tek temsilci atamalarıdır. Tek temsilci A.B.’de yerleşik bir gerçek veya tüzel kişi olabilir. Tek temsilci ihraç edilmek istenen maddeleri ECHA’ya kayıt ettirecek ve REACH mevuzatı kapsamında sorumlu olacaktır.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ