CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 12 Mart 2014 tarihli 28939 saylı resmi gazetede yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklik yönetmeliği ile 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 (4.Mükerrer) sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

İlgili değişiklikler şu şekilde özetlenebilmektedir:

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi öncesinde herhangi bir izne tabi olmayan ve biyosidal ürün kapsamında olan ürünlerden Envanter bildirimleri uygun bulunan ve ürün tipi 6 ve 13 kapsamında bulunan biyosidal ürünlerin, 1 Ocak 2016 tarihine kadar ruhsat başvurusu yapmak kaydıyla 1 Ocak 2017 tarihine kadar piyasaya sürülmesi devam edecektir. Benzer şekilde ürün tipi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 ve 23 kapsamında bulunan biyosidal ürünler için 1 Ocak 2019 tarihine kadar ruhsat başvurusunda bulunulması halinde 1 Ocak 2020 tarihine kadar piyasaya sürülmesi devam edebilecektir. İlgili biyosidal ürünleri piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiler, ruhsatlandırma ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek ve ürünün yönetmeliğe uygunluğunu sağlamaktan sorumludurlar.
Biyosidal ürün envanterinde yer almayan biyosidal ürünlerden, ürün tipi 6 ve 13 kapsamında bulunan biyosidal ürünler 1 Ocak 2015 tarihine kadar; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 ve 23 kapsamında bulunanlar ise 1 Ocak 2018 tarihine kadar Envanter bildirimi doğrultusunda Kuruma bildirilmelidir.

“Ürün tipi 20 – Gıda ya da yem stokları koruyucuları” yürürlükten kaldırılmıştır ve bu sebeple bu ürün tipi kapsamında başvurular kabul edilmeyecektir; bu kapsamda ruhsatlandırılmış ürünler 1 Temmuz 2015 tarihine kadar piyasaya sürülebilirler ve bu tarih itibari ile piyasada bulundurulamazlar.

İlgili Yönetmelik için tıklayınız.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ