KAYNAKLAR

CLP Mevzuatının Kapsamları Nelerdir?

* Piyasaya arz edilen madde ve karışımların veya piyasaya arz edilmese dahi Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlamaları (REACH) Tüzüğü kapsamında kayda tabi olan maddelerin sınıflandırılmasına,

* Zararlı madde ve karışımların etiketlenmesi ve ambalajlanmasına,

* Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme listesinin oluşturulmasına,

* Sınıflandırma ve etiketleme bildiriminin yapılmasına,

* Sınıflandırma ve etiketleme envanterinin oluşturulmasına ilişkin hükümleri kapsamaktadır.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ