ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI; BİYOKÜTLE

 

Hızla gelişen sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışının artması gibi etkenler ile dünya da enerji tüketimi fazlaca artmış ve bu da çevre kirliliğine neden olmuştur. Çevre kirliliğini azaltmak ve dünya ekonomisine faydada bulunmak için alternatif olarak pek çok enerji kaynakları üretilmiştir, alternatif enerji kaynakları hakkında çalışmalar hızını kesmeden devam etmektedir. Pek çok ülke, güneş, jeotermal, tarımsal, dalga hidrolik, rüzgâr ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına başvurmuşlardır. Yukarıda belirtilen yenilenebilir enerji kaynaklarından en önemli tür olanı “biyokütle” yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Biyokütle enerji kaynakları; enerji verimi için her ölçekte uygun olması, çevrim teknolojileri iyi tanıması ve kaynağa yönelik üretimi iyi olması, çevre yönetimini sağlaması ve dost olması aynı zamanda kalkınmayı hedefleyen özellikleri çok önemli yer tutmaktadır. Dünyada geniş bir uygulama alanına sahip olmuştur. Dünyada genel itibari ile yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin artması, biyokütle (biomass) enerji kaynakları, Ar-Ge’nin çalışmalarında yerini almıştır.


Biyokütle enerji kaynağının potansiyeli oldukça geniştir, Güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi gibi kesintili bir enerji kaynağı değildir, güneş ışığı var olduğu sürece kesintisiz karbon depolayan önemli bir kaynaktır. Biyokütle aynı zamanda katı, sıvı, gaz olarak da ihtiyaca göre farklı kullanım alanlarına sahiptir. En önemli özelliklerin birisi diğer enerji kaynaklarından farklı olarak kolay depolanabilir olmasıdır.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ