KAYNAKLAR

Biyosidal Ürün Yönetmeliği Hizmetlerimiz Nelerdir?

Türk mevzuatlarının AB müktesebatına uyumlaştırılması ve biyosidal ürünlerde daha etkin bir denetim amaçlayan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından AB’nin 98/8/EC sayılı direktifine uygun olarak hazırlanıp, 31 Aralık 2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.


Bu yönetmelik kapsamındaki başlıca hizmetlerimiz;
* Envanter/Ruhsat/Tescil başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin derlenmesi,
* Genel Danışmanlık,
* Yönetmeliğe uygun Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS/MSDS) hazırlanması,
* Kurum içi eğitimler,
* AB ve ulusal pazarda izin verilen kullanım alanlarına dair yönlendirmeler,
* Resmi otoriteler ile iletişim


Yönetmelik Değişikliği: 21 Aralık 2011 tarihli, 28149 sayılı Resmî Gazete
Yönetmelik Değişikliği: 12 Mart 2014 tarihli, 28939 sayılı Resmî Gazete

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ