CRAD BLOG

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ, 22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.


Tebliğin amacı; tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.


İlgili Tebliğ için tıklayınız.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ