MEVZUAT

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği, 17 Aralık 2011 Tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yönetmelik hükümleri T.C. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.


Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünlerinin üretimi, ithalatı, piyasaya arzı, ihracatı, tanıtımı ve satışına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ