BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2014 AĞUSTOS AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

TÜRKİYE’NİN REACH MEVZUATINI UYUMLAŞTIRMASI KAPIDA !!!

2006 yılında Avrupa Birliğinde yayımlanmış olan 1907/2006 sayılı REACH Mevzuatının, gerek Avrupa Birliği katılım süreci gerekse de yurdumuzda kimyasalların daha üst seviyede kontrolü amacıyla Türk mevzuatına uyumlaştırılması uzun süredir Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gündemindeydi. Bu konu ile ilgili proje 2011 yılında başlamış ve 2013 yılı sonunda taslak yönetmeliğin hazırlanması ve sosyo ekonomik etki analizi gibi süreçleri tamamlamıştır.


Son zamanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Dairesi Başkanlığının yaptığı çalışmalardan ve endüstri üyeleri ile paylaştığı bilgilerden anlaşılmaktadır ki, Türkiye’nin REACH uyumlaştırılması olan kısaca KKDİK olarak adlandırabileceğimiz Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği beklenenden daha hızlı devreye girmiştir. Şu anda Kimyasallar Dairesinin yapmış olduğu sunumlar ve çalışmalar göstermektedir ki mevzuatın yayımlanması için 2014 yılının sonu veya 2015 yılının ilk yarısı hedeflenmektedir. Mevzuata dair kayıtların gerçekleştirilmesi için hedeflenen tarihler ise 31 Aralık 2015 – 31 Aralık 2018 arasıdır. Hali hazırda edinilen bilgiler doğrultusunda maddelerin kaydı açısından farklı tonaj bantlarına Avrupa Birliği uygulamasında olduğu gibi farklı son kayıt tarihleri verilmesi yerine tüm tonajların aynı son kayıt tarihine sahip olması ön görülmektedir. İlgili yetkili otorite tarafından hali hazırda yapılan bilgilendirmelere dayanarak Avrupa Birliği uygulamasına göre diğer bir farklılığın ise, ön kayıt uygulamasının yerine MBDF (Madde Bilgi Değişim Forumu) bildirimi olarak adlandırılan bir bildirimin yapılacağı anlaşılmaktadır.


Avrupa Birliğindeki uygulamasının endüstride yarattığı etkiler göz önünde bulundurulduğunda, ne kadar önemli olduğu aşikâr olan REACH Mevzuatının Türkiye uyumlaştırılması olan KKDİK Yönetmeliği, endüstrimiz açısından da en maksimum düzeyde dikkate değer görülmektedir.Bu konudaki edindiğimiz ilk bilgiler aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuş olup, daha detaylı ve net bilgiler edindiğimizde siz paydaşlarımız ile tekrar paylaşılacaktır.


Daha detaylı KKDİK Yönetmelik açıklamaları için lütfen tıklayınız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ