MEVZUAT

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik(GBF Yönetmeliği), 13 Aralık 2014 Tarih ve 29204 Sayılı Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 11.nci maddesi 1 Aralık 2016 tarihinde diğer hükümler ise yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.Yönetmelik hükümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.


Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ