KAYNAKLAR

Yeni GBF (Güvenlik Bilgi Formu) Yönetmeliği

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (GBF Yönetmeliği) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Yönetmelik, bir GBF’nin format olarak nasıl olması gerektiği ve başlık ve alt başlıklarda verilmesi gereken bilgilerin niteliği hakkında bilgi vermektedir.


Yönetmelik 4 bölüm ve 4 ekten oluşmaktadır.
•    Ek-1, Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması İçin Gereklilikler
•    Ek-2, Kalıcı, Biyobirikimli Ve Toksik (PBT) Maddeler İle Çok Kalıcı Ve Çok Biyobirikimli (vPvB) Maddelerin Belirlenmesi İçin Kriterler
•    Ek-3, Yeterlilik Sınavı Konuları Ve Puanlaması
•    Ek-4, Yeterlilik Sınavına Katılabilme Kriterleri

CRAD, 40 ülkenin resmi dilinde, ülkelerin kendi mevzuat gerekliliklerine uygun olarak GBF (MSDS) hazırlayabilmektedir.


İlgili yönetmelik ve ekler için tıklayınız.


Ayrıca bakınız, GBF/SDS/MSDS Hazırlama Yazılım Programının Özellikleri Nelerdir?

Ayrıca bakınız, Kimler GBF/SDS /MSDS hazırlayabilir.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ