BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2014 KASIM AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

GEÇİCİ RUHSAT SAHİBİ BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN RUHSAT GEÇERLİLİK SÜRELERİ UZATILIYOR.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı, 5 Kasım 2014 tarihinde, kurumun web sitesinde, Biyosidal ürünlerin ruhsat sürelerinin uzatılmasına ilişkin Makam Olur’u yayımlamıştır.


27449 (4. Mükerrer) sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Biyosidal ürün ruhsat başvurularını kabul etmekte ve ürünler ile ilgili analizlerin ve testlerin yapılmasına devam edilmektedir. Ancak, biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması kapsamındaki ürün sayısı oldukça fazla miktardadır ve ruhsatların yenilenmesi için mevcut süre yeterli değildir. Analizleri tamamlanacak ürün sayısının çok fazla olması ve yetkili laboratuvar sayısının yeterli olmaması sebebi ile mevcut laboratuvarlarda numune yığılmaları oluşmuştur. Bunula birlikte, haşere kontrolü için kullanılan biyosidal ürünlerin etkinlik testlerinin yapılabilmesi için uygun doğal popülasyon mevsiminde bulunulmamaktadır. Bu durum, EkV-3. Ana grupta yer alan haşere kontrolünde kullanılan biyosidal ürünlerde de ruhsat dosyası için gerekli analizlerin kalan süre zarfında tamamlanamamasına neden olmaktadır.


Bu sebeplerden dolayı, sektörün bu süreçte zor durumda kalmaması ve halk sağlığının korunması adına, Kurum tarafından ruhsat sürelerinde uzatmaya gidilmiştir.


***Firmaların ruhsatlarını uzatabilmeleri için Makam Olur’unda belirtildiği şekilde başvuru yapmaları halinde ruhsat süreleri 31 Aralık 2015 tarihine kadar uzatılacaktır.


İlgili Makam Olur dokümanı
için tıklayınız...

A.B. RESMİ YAYIMLAR OFİSİ REACH MEVZUATI KONSOLİDE METNİNİ YAYIMLADI.
Yayımlandığı 30 Aralık 2006 tarihinden beri üzerinde 24 yayım ile değişiklik yapılan ve 5 düzeltme notu yayımlanan REACH mevzuatı resmi metninin 19 Ağustos 2014 tarihinde yayımlanan EU 895/2014' ü de içerecek şekilde bir konsolide metni, A.B. Resmi yayımlar ofisi tarafından yayımlandı.


REACH Mevzuatı konsolide metni için lütfen tıklayınız...

İLETİŞİM BİLGİLERİ