KAYNAKLAR

KKDİK Kayıt Dosyaları Kimler Tarafından Hazırlanacaktır?

KKDİK Yönetmeliğinin Ek-18’inde koşulları belirtilmiş ve yeterlilik koşullarını yerine getirmiş Kimyasal Değerlendirme Uzmanı tarafından kayıt dosyaları hazırlanacaktır.


Ayrıca bakınız, CRAD’ın güncel Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) eğitimleri


Ayrıca bakınız, Kimyasal değerlendirme Uzmanı (KDU) Nedir ve Nasıl Olunur?

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ