BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2016 MART AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

120.000 KİMYASAL İLE İLGİLİ BİLGİ EDİNMEK ECHA INFOCARD’LAR İLE ARTIK DAHA KOLAY!


Artık günlük olarak kullandığımız kimyasallar hakkında bilgi edinmenin yeni, kolay bir yolu var. Bilgiler üç aşama halinde edinilebiliyor; basit bilgi kartları (infocard), biraz daha detaylı özet profil (brief profile) ve tam veri kaynağı (full source data).

** Bilgi kaynağının birinci aşaması olan Infocard kolay anlaşılır bir İngilizceyle kimyasal madde ile ilgili anahtar bilgilerin bir özetini veriyor. Kullanıcılar, maruz kaldıkları ve genel olarak kullandıkları kimyasalların zararlılıkları ile ve alınması gereken önlemler ile ilgili bilgileri buradan kolayca edinebiliyor.

** İkinci aşama olan Brief Profile kimyasalın insan sağlığıyla, çevresel ve fizikokimyasal zararlılıklarıyla ilgili daha derin bilgi veriyor. Farklı kimyasal yönetmelikler uyarınca, her bir madde için toplanan bilgilere, kullanıcı dostu bir bakış sağlıyor. Bu uygulamanın işverenler, işçiler, akademisyenler ve düzenleyiciler için yararlı olacağı düşünülüyor.

** Üçüncü Tam Veri Kaynağı aşaması, kullanıcılara sağladığı ayrıntılı ve madde hakkındaki tüm bilgileri, firmaların ECHA'ya, REACH kayıt dosyaları ve Sınıflandırma ve Etiketleme (C&L) bildirimleri aracılığıyla sağladıkları işlenmemiş bilgilerde sağlıyor.

Bu üç aşamalı yeni yaklaşımın kimyasallar üzerindeki bilgilerin şeffaflığını ve izlenebilirliğini arttırması amaçlanıyor.

İlgili ECHA web site haberi için tıklayınız.


CRAD Not: ECHA InfoCard’lar ile verilen bilgilerin dikkatli bir şekilde yorumlanarak kullanılması gerekmektedir. Direk olarak bilinçsiz kullanılması sınıflandırma bilgilerine dair sorunlara yol açabilir. Bu konuya dair detaylı bilgi notumuza ulaşmak için linki tıklayınız. 


ECHA MEVZUATSAL İNCELEME İÇİN BAZI MADDELERE DAİR KISA LİSTE OLUŞTURDU.


Avrupa Kimyasallar Ajansı ECHA, Üye Ülke Yetkili Makamlarınca incelenmek üzere REACH kayıt dosyalarından yaklaşık 300 tane maddeden oluşan bir kısa liste oluşturdu. Bu maddeler potansiyel kanserojen, mutajen veya üreme toksik (CMR), kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT), endokrin bozucu, hassaslaştırıcı veya tekrarlanan maruziyette belirli hedef organ toksisitesi olan maddeler arasından otomatik olarak rastgele seçilmiştir. Üye Ülke Yetkili Makamları oluşturulan bu listede yer alan maddeler üzerinde, düzenleyici eylem gerekip gerekmediğini tespit etmek için manuel çalışma yürüteceklerdir.

Maddelerdeki ikinci eleme insan üzerindeki maruziyete ve çevreye salınım potansiyeline göre yapılacak ve bu göz önünde bulundurularak önceliklendirilecek.

Etkilenen firmalar ECHA'dan kayıtlarının incelenme potansiyeline dair bir bilgilendirme mektubu aldılar veya almak üzereler. Mektupların amacı maddelerin seçimlerinin ilk aşamasından beri yetkililerin çalışmalarının şeffaflığını arttırmak ve kayıtçılara maddelerinin zararını ve kullanım profilini açıklığa kavuşturma imkânı vermek. Firmalar bu mektupla dosyalarındaki eksiklikleri gidermek adına en kısa sürede güncelleme yapmaya davet edilmektedir. Üye ülkeler veya ECHA madde üzerinde bir eylem gerçekleştirirse, bu bilgi ECHA'nın web sitesinde yayınlanacak ve firmalar

ECHA'nın ana sayfasında yer alan 'Search for Chemicals' kısmından maddelerinin durumunu kontrol edebilecekler.
Ortak çabanın amacı, maddelerin insan sağlığı veya çevre için risklerini ortaya çıkarmak ve güvenli kullanıldıklarından emin olmak için REACH veya CLP süreçlerini geliştirmek. 2020 SVHC yol haritası uygulama planının da bir parçası olacak bu yaklaşımla kayıt dosyalarının kalitesinin arttırılması, yetkililere daha fazla işlem gerekip gerekmediğiyle ilgili daha sağlam temel sağlayacaktır.

İlgili ECHA web site haberi için tıklayınız. 
 

A.B. KOMİSYONU ACİL MÜDAHALE ZEHİR MERKEZLERİNE BİLDİRİM KONUSUNU TAKVİME BAĞLADI.


A.B. Komisyonu CLP Yönetmeliğinin 45. Maddesinde yer alan Acil Durum Çağrı merkezleri ile ilgili olarak üye ülkeler arasındaki uygulama farklılıkları ve bu farklılıkların endüstriye getirdiği yüklerin giderilmesi için A.B. çapında geçerli olacak tek bir mevzuat ile çözüm arayışı için oluşturduğu yönergeyi Dünya Ticaret Örgütüne gönderdi.

CLP’ye EK VIII olarak ekleneceği öngörülen metin, 11 Şubat 2016 tarihinde Dünya Ticaret Örgütüne gönderilen metne göre; Mevzuatın yayımlanma tarihi 2016 2. çeyreği, uygulamaya geçiş tarihi ise 1 Temmuz 2019 olarak belirlendi. Profesyonel alanda kullanılan zararlı karışımlara dair veriler kullanıcıları tarafından etiket veya Güvenlik Bilgi Formu (GBF) tarafından hali hazırda bilindiği varsayımından hareket ile tüketiciler tarafından kullanılan ve zararlı olarak sınıflandırılan kimyasal ürünler için daha fazla bilginin bu acil durum merkezlerine sunumunu gerektirirken, Profesyonel alanda kullanılan zararlı karışımlara dair daha kısıtlı bilgi verilmesinin yeterli olacağı hususunda mutabakata varıldı.

 

SERTİFİKALI GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS/MSDS) HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ / 5 -8 NİSAN 2016


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29204 Sayılı ve 13.12.2014 Tarihli ‘’Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği’’ kapsamında hazırlanan Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimlerimiz devam etmektedir.


Eğitime tam katılım sağlayan katılımcılara eğitim sonunda CRAD tarafından "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi Katılım Sertifikası" verilecektir.


Eğitim 4 gün olup, eğitim sonunda 5. Gün Personel Belgelendirme konusunda TÜRKAK akreditasyonuna sahip bir kuruluş olan NBC Belgelendirme Eğt. Ltd. Şti. tarafından Yeterlilik sınavı düzenlenecektir. Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama yeterlilik belgesi almaya hak kazanacaklardır.


Başvuru ve kayıt ile ilgili detaylı bilgi için egitim@crad.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya 0216 335 46 00 (Dahili 111) nolu telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.

 

*** Eğitim Katılım Formu için tıklayınız….

*** Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Yeterlilik Sınavı Katılım Şartları ve Gerekli Belgeler için
tıklayınız…


Adayların başvuru formunu doldurarak, başvuru formunda belirtilen ekler ile birlikte, CRAD Eğitim Birimi yetkililerine elden teslim etmesi, e-posta yoluyla egitim@crad.com.tr adresine göndermesi ya da 0216 335 46 06 nolu faks ile iletmesi gerekmektedir.


Eğitim Tarihi: 5-6-7-8 Nisan 2016
Eğitim Yeri: CRAD Akademi / Ümraniye
Eğitim Kontenjanı: 15
Eğitim ve Sınav Katılım Ücreti: 1.300 TL + KDV
Yeterlilik Sınavı Tarihi: 9 Nisan 2016 Saat:10:00


** Aynı firmadan iki veya daha fazla kişi katılması durumunda eğitim bedellerinden %10 indirim yapılır.
** CRAD müşterisi olan kurumların Personellerinden olan katılımcılara eğitim bedellerinden %10 indirim yapılır.

** BOSAD üyesi kurumların Personellerinden olan katılımcılara eğitim bedellerinden %10 indirim yapılır.
Her katılımcı yukarıda bahsi geçen indirimlerden ancak birinden faydalanabilir. İndirimler birleştirilemez.

Eğitim ücretine dahil olan hizmetler ise;
* Kahve,İkramlar,Öğle Yemeği,Eğitim Dokümanları,Katılım Sertifikası ve Yeterlilik sınavı ücreti ücrete dahil olan hizmetlerdir.
* Konaklamak isteyen katılımcılar için Ağaoğlu My City Hotel ile özel fiyat uygulaması vardır.


Kimyasal Mevzuatlara dair diğer eğitimlerimiz için lütfen web sitemizin eğitim bölümünü ziyaret ediniz veya CRAD Eğitim Departmanında görevli uzmanlarımız ile temas edebilirsiniz.

**Sadece Sınava katılacak adayların önceden rezervasyon yapmaları gerekmektedir.

İLGİLİ ETİKETLER; echa,infocard,brief profile,full source data,kimyasal tam veri kaynağı,basit bilgi kartı,kimyasal danışmanlık,kimyasal mevzuat danışmanlığı,kimyasal mevzuat hizmetleri,kimyasal mevzuat danışmanlık,sınıflandırma ve etiketleme,clp,sınıflandırma ve etiketleme,echa,reach,reach kayıt,reach kayıt işlemleri,reach kayıt dosyası,reach hizmeti,reach kayıt dosyaları, reach ve clp,clp,clp hizmeti,reach hizmeti,clp hizmeti,reach danışmanlık hizmeti,clp danışmanlık hizmeti,reach mevzuatı danışmanlığı,clp danışmanlığı,reach ve clp,reach ve clp etkileşimi,gbf.etiket.clp,güvenlik bilgi formu,clp yönetmeliği,gbf yönetmeliği,güvenlik bilgi formu yönetmeliği,clp geçiş tarihleri,clp nedir,gb ve clp,gbf ve etiket,güvenlik bilgi formu danışmanlığı,gbf danışmanlığı,clp danışmanlığı,clp yönetmelik,gbf yönetmelik,yeni gbf yönetmeliği,gbf yönetmeliği,gbf yönetmeliği eğitimi,gbf eğitimi,msds eğitimi,sds eğitimi,gbf hazırlayıcı eğitimi,msds hazırlayıcısı eğitimi,sds hazırlayıcısı eğitimi,yeni gbf yönetmeliği eğitimi,gbf hazırlama eğitimi,sds hazırlama eğitimi,msds hazırlama eğitimi,yeni gbf yönetmeliği hazırlayıcı eğitimi,yeni msds yönetmeliği hazırlayıcı eğitimi,yeni sds yönetmeliği hazırlayıcı eğitimi,güvenlik bilgi formu eğitimi,güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı eğitimi,güvenlik bilgi formu hazırlama eğitimi,malzeme güvenlik bilgi formu hazırlama eğitimi,malzeme güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı eğitimi,malzeme güvenlik formu hazırlayıcı eğitimi,eğitim hizmetleri,malzeme güvenlik formu hazırlama eğitimi,güvenlik bilgi formu hazırlama,msds hazırlama,sds hazırlama,gbf hazırlama,malzeme güvenlik formu hazırlama,malzeme güvenlik bilgi formu hazırlama,gbf sertifika eğitimi,gbf sertifika sınavı,gbf hazırlayıcısı sertifikası,gbf hazırlayıcısı sınavı

İLETİŞİM BİLGİLERİ