BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2016 NİSAN AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA RİSKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK DÂHİLİ ACİL DURUM PLANI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 31 Mart 2016 Tarihli ve 29670 sayılı Resmi Gazete'de '' Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dahili Acil Durum Planı Tebliği'' yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında, Çevre Bilgi Sistemi’ne yapılan bildirimler sonucunda üst seviyeli olarak tanımlanan kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 13.ncü maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken dâhili acil durum planına ilişkin usul ve esasları belirlenmektedir.


Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 5.nci maddesinde tanımlanan üst seviyeli kuruluşlara uygulanır.


Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği eklerinin içeriğinde; Kuruluş İçi Acil Durum Müdahale Organizasyon Şeması, Senaryo Bazında Acil Durum Planı, Kuruluş İçi Acil Durum Merkezi Raporlama Formu, Dahili Acil Durum Planının Biçimi ve Genel kuralları ve Dahili Acil Durum Formatı bulunmaktadır.


İlgili tebliğ için linki takip ediniz.

 

SERTİFİKALI GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS/MSDS) HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ / 24-27 MAYIS 2016

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29204 Sayılı ve 13.12.2014 Tarihli ‘’Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği’’ kapsamında hazırlanan Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimlerimiz devam etmektedir.


Eğitime tam katılım sağlayan katılımcılara eğitim sonunda CRAD tarafından "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi Katılım Sertifikası" verilecektir.


Eğitim 4 gün olup, eğitim sonunda 5. Gün Personel Belgelendirme konusunda TÜRKAK akreditasyonuna sahip bir kuruluş olan NBC Belgelendirme Eğt. Ltd. Şti. tarafından Yeterlilik sınavı düzenlenecektir. Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama yeterlilik belgesi almaya hak kazanacaklardır.


Başvuru ve kayıt ile ilgili detaylı bilgi için egitim@crad.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya 0216 335 46 00 (Dahili 111) nolu telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.

 

*** Eğitim Katılım Formu için tıklayınız….

*** Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Yeterlilik Sınavı Katılım Şartları ve Gerekli Belgeler için
tıklayınız…


Adayların başvuru formunu doldurarak, başvuru formunda belirtilen ekler ile birlikte, CRAD Eğitim Birimi yetkililerine elden teslim etmesi, e-posta yoluyla egitim@crad.com.tr adresine göndermesi ya da 0216 335 46 06 nolu faks ile iletmesi gerekmektedir.


Eğitim Tarihi: 24-25-26-27 Mayıs 2016
Eğitim Yeri: CRAD Akademi / Ümraniye
Eğitim Kontenjanı: 15
Eğitim ve Sınav Katılım Ücreti: 1.300 TL + KDV
Yeterlilik Sınavı Tarihi: 28 Mayıs 2016 Saat:10:00


** Aynı firmadan iki veya daha fazla kişi katılması durumunda eğitim bedellerinden %10 indirim yapılır.
** CRAD müşterisi olan kurumların Personellerinden olan katılımcılara eğitim bedellerinden %10 indirim yapılır.

** BOSAD üyesi kurumların Personellerinden olan katılımcılara eğitim bedellerinden %10 indirim yapılır.
Her katılımcı yukarıda bahsi geçen indirimlerden ancak birinden faydalanabilir. İndirimler birleştirilemez.

Eğitim ücretine dahil olan hizmetler ise;
* Kahve,İkramlar,Öğle Yemeği,Eğitim Dokümanları,Katılım Sertifikası ve Yeterlilik sınavı ücreti ücrete dahil olan hizmetlerdir.
* Konaklamak isteyen katılımcılar için Ağaoğlu My City Hotel ile özel fiyat uygulaması vardır.


**Sadece Sınava katılacak adayların önceden rezervasyon yapmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ