BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2017 MAYIS AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

İlgili Tebliğ, 22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’in maddelerinde değişiklik yapılmasını içermektedir.


İlgili Tebliğ'e ulaşmak için lütfen tıklayınız...


OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR.

7 Nisan 2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de ''Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik'' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına ve sonlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirtilen yönetmelikte kontrol altına alınan Hidrokloroflorokarbonlar dışındaki maddelerin laboratuvar amaçlı kullanım alanları ve zorunlu kullanım amaçları, saflık özellikleri, son kullanım alanları, bu maddeleri içeren ürünlerin listesi ve kontrol altına alınan maddelerin listesi içermektedir. 
 
İlgili Yönetmelik için lütfen tıklayınız...


ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR.

7 Nisan 2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de ''Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' ' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.


6 Ekim 2010 tarihinde yayımlanan 27721 sayılı Yönetmeliğin 2.,4.,5.,6,.7,8,11.,12 ve15. maddelerinde değişiklik yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin Ek-7'si değiştirilmiş ve Ek-9'u yürürlükten kaldırılmıştır.
 
İlgili Yönetmelik için lütfen tıklayınız...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ