KAYNAKLAR

28848 Sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlaması (SEA) Yönetmeliğinde Neler Bulunur?

Yönetmelik temelde madde ve karışımların sınıflandırılması, yani zararlılık kodlarının (H kodları) belirlenmesi için kriterleri ve yöntemleri açıklar. Etiketlerin oluşturulmasına ait yöntemleri ve kuralları ifade eder. Bu kapsamda kullanılan eki, Ek-1’dir. Toplamda 11 ekten oluşmaktadır.

 • Ek 01-Zararlı Madde Ve Karışımların Sınıflandırılması Ve Etiketlenmesine İlişkin Gereklilikler
 • Ek 02-Belirli Maddelerin Ve Karışımların Etiketlenmesi Ve Ambalajlanmasına İlişkin Özel Kurallar
 • Ek 03-Zararlılık İfadeleri Listesi, İlave Zararlılık İfadeleri Ve İlave Etiket Unsurları
 • Ek 04-Önlem İfadelerinin Listesi
 • Ek 05-Zararlılık İşaretleri
 • Ek 06-Bazı Tehlikeli Maddeler İçin Uyumlaştırılmış Sınıflandırma Ve Etiketleme
 • Ek 07-Çevrim Tablosu
 • Ek 08-Maddelerin Sınıflandırılması Ve Bildiriminin Yapılmasına İlişkin Koşullar
 • Ek 09-Standart Test Rejimlerinin Uyarlanmasına İlişkin Genel Hükümler
 • Ek 10-Halkın Erişimine Sunulacak Bilgiler
 • Ek 11-Zararlılık Değerlendirmeleri Ve Uyumlaştırılmış Sınıflandırma İçin Başvuru Formatı
   

İLETİŞİM BİLGİLERİ