CRAD BLOG

ECHA ÇOK YÜKSEK DERECEDE KAYGI VEREN (SVHC) MADDELER LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ.

İçerik ekleme tarihi : 28-06-2018

ECHA’nın Üye Ülkeler Komitesi (MSC), Fransa, İsveç, Almanya ve Avusturya'nın önerileri üzerine 10 yeni maddenin ‘SVHC’ madde olarak tanımlanması konusunu onayladı. Bu yeni 10 madde Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesi’ne aday olarak eklendi.


Bu son düzenleme sonrasında Aday Liste’de yer alan toplam madde sayısı 191 olmuştur.


27 Haziran 2018 tarihinde aday listeye eklenen maddeler aşağıda yer almaktadır;

 

S:No Madde Adı EC No CAS No Eklenme
 Tarihi
Eklenme Nedeni
1

Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)

209-136-7 556-67-2 27.06.2018 PBT (Madde  57 d)
vPvB (Madde 57 e)
2

Decamethylcyclopentasiloxane (D5)

208-764-9 541-02-6 27.06.2018 PBT (Madde  57 d)
vPvB (Madde 57 e)
3

Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)

208-762-8 540-97-6 27.06.2018

PBT (Madde  57 d)
vPvB (Madde 57 e)

4

Lead

231-100-4 7439-92-1 27.06.2018

Üreme için toksik (Madde 57 c)

5

Disodium octaborate

234-541-0 12008-41-2 27.06.2018

Üreme için toksik (Madde 57 c)

6 Benzo[ghi]perylene 205-883-8 191-24-2 27.06.2018

PBT (Madde 57d)
vPvB (Madde 57e)

7

Terphenyl hydrogenated

262-967-7 61788-32-7 27.06.2018

vPvB (Madde 57e)

8 Ethylenediamine (EDA)  262-967-7 61788-32-7 27.06.2018

Solunum hassaslaştırıcı (Madde 57(f) – insan sağlığı)

9 Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride
(trimellitic anhydride) (TMA)
209-008-0 552-30-7 27.06.2018

Solunum hassaslaştırıcı (Madde 57(f) – insan sağlığı)

10 Dicyclohexyl phthalate (DCHP) 201-545-9 84-61-7 27.06.2018

Üreme için toksik (Madde 57 c)

Solunum hassaslaştırıcı (Madde 57(f) – insan sağlığı)

 

İlgili SVHC toplam madde listesine ulaşmak için tıklayınız.


İlgili ECHA web sitesi için tıklayınız.

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ