CRAD BLOG

ANTİBAKTERİYEL EL SABUNU ÜRETİYORUM/İTHAL EDİYORUM!

İçerik ekleme tarihi : 07-05-2019

Yalnızca el sabunu üretiyor veya ithal ediyor olsaydınız size, ürününüzün 23.05.2005 Tarihli, 25823 Sayılı Kozmetik Yönetmeliği kapsamında gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerektiğini söylerdik.

Fakat “Antibakteriyel Sabun” ifadesi ürünü doğrudan biyosidal ürün kapsamına sokmakta ve 31 Aralık 2009 tarihli, 27449 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ‘ne tabii olmanıza yol açmaktadır. Buradaki anahtar sözcüğümüz ''Antibakteriyel’. Yani siz bu sabunun kullanımı ile, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde etkili olduğunuzu iddia etmiş oluyorsunuz. 

Bu durum elbette ki yalnızca “sabun” ile sınırlı değildir. “Antibakteriyel” veya benzeri iddialar ile pazarladığınız ürünler için tabii olduğunuz yönetmelik ve süreç aynıdır. Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarlarının tümü “Biyosidal Ürün” kapsamına girecektir.

Peki bu doğrultuda ne yapmanız gerekiyor?
Sondan başlamak gerekir ise, ister üretici ister ithalatçı olun, değişmeyecek şey biyosidal ürününüz için T.C. Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunmanız ve Ruhsat alarak, onaylı etiket ile ürününüzün piyasada bulunmasını sağlamanız olacaktır.

Ruhsat almak için neler yapılması gerekiyor?

Bu süreci kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

Bizlerle iş birliği yapmanız halide, CRAD olarak sizlere bu süreçte neler sağlıyoruz?

•    Ruhsat başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin derlenmesini gerçekleştiriyoruz,

•    Yönetmeliğe uygun Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS/MSDS) hazırlanması konusunda ister sıfırdan isterseniz var olan GBF’nizin düzeltilmesi noktasında destek sağlıyoruz,

•    Başvuru, analiz, dosya değerlendirme süreçlerinin takibini sizler adına gerçekleştiriyoruz,

•    Resmi otoriteler ile iletişimi sağlıyoruz,

•    Genel Danışmanlık hizmeti sunuyoruz,

•    Talep halinde bilgilendirme eğitimleri düzenliyoruz,

•    A.B. ve ulusal pazarda izin verilen kullanım alanlarına dair yönlendirmelerde bulunuyoruz,

•    Ön başvuru’dan, ruhsat alıncaya kadar olan tüm süreçte sizlere destek, bilgilendirme ve yönlendirme sağlıyoruz.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ