CRAD BLOG

TİTANYUM DİOKSİT KANSEROJEN SINIFLANDIRMA MI OLUYOR?

Avrupa Komisyon tarafından yayımlanan 4 Ekim 2019 tarihli güncelleme raporunda(taslak), Titanyum dioksit “soluma yoluyla kanserojen kategori 2-H351: Solunması halinde kansere yol açabilir.” zararı ile sınıflandırılmaktadır. Bu demek oluyor ki, TiO2 toz formundaki bir karışım içinde %1 veya daha fazla kullanıldığında karışım da “soluma yoluyla kanserojen kategori 2-H351” sınıflandırmasına sahip olacaktır. Bu durumda %1 veya daha fazla TiO2 içeren toz ürünler yanda da gösterilen GHS08 piktogramını etiketinde kullanacaktır.

Kimya endüstrisinde özellikle Boya, Mürekkep, Plastik, Porselen, Kozmetik, Gıda, Ambalaj gibi pek çok alanında kullanılan TiO2 için üreticiler ürünlerinin formüllerini, formlarını, kullanım yöntemini gözden geçirmeleri gerekecektir. Endüstri temsilcileri ile Avrupa Komisyonu arasında sınıflandırmanın kabulüne dair her ne kadar anlaşmazlık olsa da “kanserojen kategori 2-H351” sınıflandırması kabul görecek gibi görünmektedir. Zira yapılan çalışmalar toz halindeki TiO2’in bu etkisini kendi doğasından dolayı değil, akciger üzerinde yarattığı aşırı yük etkisinden kaynaklandığını göstermektedir.

Toz formunda olmayan ve TiO2 içeren bir ürünün etiketi de ek bazı uyarıları sağlaması gerekmektedir. Bunlar;

  • Çapı 10 μm'ye eşit veya daha küçük olan, %1 veya daha fazla titanyum dioksit taneciği içeren sıvı karışımların ambalajı üzerindeki etiketi aşağıdaki ifadeyi taşımalıdır:

           EUH211: Dikkat! Spreyleme yaparken zararlı solunabilir damlacıklar oluşabilir. Spreyi veya sisini solumayın.
 

  • %1 veya daha fazla titanyum dioksit içeren katı karışımların ambalajı üzerindeki etiketi aşağıdaki ifadeyi taşımalıdır:

           EUH212: Dikkat! Kullanırken zararlı solunabilir tozlar oluşabilir. Üretici tarafından verilen bilgilere bakınız. Tozları solumayın.


Ayrıca genel halka yönelik olmayan ve EUH211 veya EUH212 ile etiketlenmiş zararlı olarak sınıflandırılmayan sıvı ve katı karışımların ambalajı üzerindeki etikette EUH210: “Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.” ifadesi yer almalıdır. 


Diğer taraftan, TiO2 içeren atıkların ve eşyaların geri dönüşüm sürecinde meydana getirebileceği zararlar da göz ardı edilmemelidir. Örneğin, plastik, duvar kağıdı, boya ve boyalı eşyalar, porselen malzemelerin geri dönüşüm sırasında oluşturduğu tozları için de koruyucu önlemlerin alınması gerekecektir. Çünkü geri dönüşüm esnasında bu malzemelerin delinmesi, öğütülmesi, kesilmesi gibi işlemler sonucunda çıkan tozunun solunması, akciğere aynı seviyede yük oluşturacaktır. Bu noktada, TiO2 ‘in toz halinin mesleki maruz kalma sınır değerlerinin tespit edilmesine yönelik önerilerin hayata geçmesi beklenmektedir.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ