Kimyasalların Güvenli Kullanımı Eğitimi

Güvenlik Bilgi Formu (GBF-SDS-MSDS) hazırlama, KKDİK kayıtları, KDU eğitimi, etiketleme,depolama,seveso,iş güvenliği gibi tanımlar ''kimyasalların güvenli kullanımı'' ile ilişkilidir. 


Kimyasalların güvenli kullanımı ile ilgili olarak, farklı amaçlara yönelik çok sayıda yasal düzenleme bulunur. Bir laboratuvarda olabileceği gibi küçük miktarlar veya bir fabrikada olabileceği gibi tonlarca miktarlar kullanılsa da kimyasalları elleçlemek ciddi sağlık, çevre veya fizikokimyasal riskler taşımaktadır. Bu riskler bazen çalışanın, şirketin veya çevrenin ciddi zarar görmesine sebep olabilmektedir. İş güvenliğinin temel ilkesi olan “henüz bir kaza olmadan önce önlemlerin alınması”, yani “proaktif tedbirlerin alınması” ilkesi çerçevesinde aşağıdaki konuları kapsayan eğitimleri firmanızın ihtiyacı doğrultusunda şekillendirerek sizlere sunmaktayız.


•    Kimyasallara ait yasal düzenlemeler
•    Güvenlik Bilgi Formu’nu (GBF-SDS- esi adıyla MSDS) anlamak
•    Kimyasalların doğru etiketlenmesi ve ambalajlanması
•    Kimyasallar ile çalışmalarda genel güvenlik kuralları
•    Kimyasallar ile çalışmalarda ilk yardım ve müdahale yöntemleri
•    Kimyasalların depolanması ve depolamada genel prensipler
•    Acil durum tedbirleri
•    Kişisel koruyucu donanımlar
•    Kimyasalların güvenli kullanımında işaretler


Eğitim süresi: 3-4 saat

Eğitimler CRAD’ın konforlu ve eğitime uygun eğitim salonunda veya firmanızda düzenlenebilmektedir.

Detaylar için CRAD Uzman ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. 
 

 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ