EKİBİMİZ

Bülent ÖZDEMİR / Yüksek Biyolog - Kimyasal Mevzuat Uzman Yöneticisi / KDU1977 İstanbul doğumlu olan Bülent Özdemir, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 2000 yılı mezunudur. 2014 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 

Çeşitli önde gelen firmalarda, Beşeri ilaç ve kimyasal hammadde alanlarında satış departmanlarında 6 yılı aşkın süre görev yapmıştır. Satış ve müşteri ilişkileri konulu eğitimlere katılarak bilgi ve tecrübelerine katkı sağlamıştır. 2008 yılından günümüze, CRAD Çevre Risk Analiz'de çalışmaktadır. Mevzuat Danışmanı ve Kimyasal Zararlılık İletişim Uzmanı olarak görev yapmaktadır. A.B.REACH mevzuatı ve CLP sınıflandırması konusunda Birleşik Krallık ve Almanya'da uzmanlık eğitimleri almış, edindiği bilgi ve tecrübeyi, kimya endüstrisinin hizmetine sunmaktadır. 10.000 adetin üzerinde Güvenlik Bilgi Formu(GBF) hazırlama tecrübesi bulunmaktadır. Türkiye’de ilk e-SDS(maruziyet senaryolu GBF) hazırlayan kişilerdendir. Ocak 2015 tarihinde B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak hizmet verme hakkına sahip olmuştur. Şubat 2018’den bu yana Kimyasal Değerlendirme Uzmanı eğitmenidir.

Güvenlik Bilgi Formu yazılım ve sistemleri üzerine UL Safeware-UK tarafından sunulan eğitimlere katılarak, Kimyasal zararlılık veri yönetim sistemleri uzmanı olmuştur. Ayrıca tehlikeli kimyasalların BM kurallarına uygun taşınması, sınıflandırılması ve nakliye etiketlemesi konularında çeşitli uluslararası kurumlardan eğitimler almıştır. Kendi alanındaki uzmanlıkları konusunda eğitimler ve seminerler düzenlemektedir. Türk Kimya endüstrisinin insan ve çevreye saygılı çalışması amacıyla, özel kuruluşlar ve kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yaparak, topluma fayda ve artı değer yaratmayı hedeflemektedir.

Amatör fotoğrafçılık, bisiklet, yüzme ile ilgilenmektedir.
 

Yayınlamış Makaleler;

* KKDİK Uyumlu Güvenlik Bilgi Formu - Turkcoat Dergisi - Aralık- Ocak 2019 Sayısı

Zararlı Kimyasalların Mevzuata Uygun Etiketlenmesi -  Turkcoat Dergisi - 2017 Şubat - Mart Sayısı

* Yeni Sınıflandırma, Etiketleme Ve Ambalajlama Yönetmeliği(SEA) - Boyatürk Dergisi - 2014 Nisan-Mayıs Sayısı

* Tehlikeli Kimyasalların Ambalaj Etiketlenmesi - Turkchem Dergisi - 2013 Eylül-Ekim Sayısı

 * REACH Uyumlu Güvenlik Bilgi Formu (E-SDS) ve CLP Uyumlu Etiketleme - Turkchem Dergisi -Ocak 2013 

               

Yayımlanmış Rehber Kitap;

* Kimyasal Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi, Ambalajlanması Ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Rehberi – Nisan 2016 

* Kimyasal Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi, Ambalajlanması Ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Rehberi –  Ocak 2018- Geliştirilmiş 2. Baskı

* Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcıları ve Kimyasal Değerlendirme Uzmanları için Rehber Kitap - Şubat 2020

 

16B-01100339597.jpg

İLETİŞİM BİLGİLERİ