CRAD BLOG

CLP GÜNCELLEMESİ AVRUPA BİRLİĞİ RESMİ GAZETESİNDE YAYIMLANDI!

İçerik ekleme tarihi : 03-04-2023

Regulation (EC) No 1272/2008 CLP Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlandı ve güncellendi. 31 Mart günü yayımlanan düzenleme ile birlikte, endokrin bozucu madde ve karışımlar için sınıflandırma ve etiketleme koşulları, ayrıca Hareketli(M) ve çok Hareketli(vM) özellikler tanımlanmıştır. PBT, vPvB maddeler ile ilgili köklü değişimler olmuştur. 


İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

  Endokrin bozucular hakkında
1 Endokrin bozucu madde sınıflandırma koşulları tanımlanmıştır. 2 kategori belirlenmiştir.
2 İNSAN SAĞLIĞI İÇİN
  Karışımların içinde kullanılan Endokrin bozucu kategori 1 madde, karışım içinde %0,1 ve üzeri kullanıldığında karışım da endokrin bozucu olarak sınıflandırılacaktır. Etiketleme yaparken “EUH380: İnsanlarda endokrin bozulmaya neden olabilir” ifadesi(resmi Türkçe karşılığı değildir), Tehlike uyarı kelimesi ve  P201, P202, P263, 280, P308 + P313, P405, P501 önlem ifadelerinden kullanılması gerekmektedir. Piktogramının belirlenmesi için UNGHS’ye öneride bulunulmuştur.
  Karışımların içinde kullanılan Endokrin bozucu kategori 2 madde, karışım içinde %1 ve üzeri kullanıldığında karışım da endokrin bozucu olarak sınıflandırılacaktır. Etiketleme yaparken “EUH381İnsanlarda endokrin bozulmasına neden olduğundan şüpheleniliyor” ifadesi(resmi Türkçe karşılığı değildir), Dikkat uyarı kelimesi ve  P201, P202, P263, 280, P308 + P313, P405, P501 önlem ifadelerinden kullanılması gerekmektedir. Piktogramının belirlenmesi için UNGHS’ye öneride bulunulmuştur.
3 ÇEVRE İÇİN
  Karışımların içinde kullanılan Endokrin bozucu kategori 1 madde, karışım içinde %0,1 ve üzeri kullanıldığında karışım da endokrin bozucu olarak sınıflandırılacaktır. Etiketleme yaparken “EUH430: Çevrede endokrin bozulmaya neden olabilir” ifadesi(resmi Türkçe karşılığı değildir), Tehlike uyarı kelimesi ve  P201, P202, P273, P391, P405, P501 önlem ifadelerinden kullanılması gerekmektedir. Piktogramının belirlenmesi için UNGHS’ye öneride bulunulmuştur.
  Karışımların içinde kullanılan Endokrin bozucu kategori 2 madde, karışım içinde %1 ve üzeri kullanıldığında karışım da endokrin bozucu olarak sınıflandırılacaktır. Etiketleme yaparken “EUH431: Çevrede endokrin bozulmaya neden olduğundan şüpheleniliyor” ifadesi(resmi Türkçe karşılığı değildir), Dikkat uyarı kelimesi ve  P201, P202, P273, P391, P405, P501 önlem ifadelerinden kullanılması gerekmektedir. Piktogramının belirlenmesi için UNGHS’ye öneride bulunulmuştur.
4 Maddeler için 1 Mayıs 2025'ten itibaren, karışımlar için 1 Mayıs 2026'dan itibaren yeni sınıflandırma ve etiketleme kriterleri uygulanmak zorundadır.
  PBT, vPvB hakkında
1 PBT’nin T koşulları arasına endokrin bozucu da eklenmiştir. İnsanlar veya çevre için endokrin bozucu (kategori 1) olarak sınıflandırma kriterlerini karşılayan maddeler PBT’nin T koşulunu sağlar.
2 Karışımda bulunan en az bir bileşen sırasıyla PBT veya vPvB olarak sınıflandırıldığında ve %0,1 (ağırlık/ağırlık) veya üzerinde mevcut olduğunda, bir karışım sırasıyla PBT veya vPvB olarak sınıflandırılır. 
3 Etiketleme yaparken PBT için
  EUH440: Çevrede ve insanlar dahil canlı organizmalarda birikir.” ifadesi(resmi Türkçe karşılığı değildir), Tehlike uyarı kelimesi ve  P201, P202, P273, P391, P501 önlem ifadelerinden kullanılması gerekmektedir. Piktogramının belirlenmesi için UNGHS’ye öneride bulunulmuştur.
  Etiketleme yaparken vPvB için
  EUH441: İnsanlar dahil olmak üzere çevrede ve canlı organizmalarda güçlü bir şekilde birikir.” ifadesi(resmi Türkçe karşılığı değildir), Tehlike uyarı kelimesi ve  P201, P202, P273, P391, P501 önlem ifadelerinden kullanılması gerekmektedir. Piktogramının belirlenmesi için UNGHS’ye öneride bulunulmuştur.
4 Maddeler için 1 Mayıs 2025'ten itibaren, karışımlar için 1 Mayıs 2026'dan itibaren yeni sınıflandırma ve etiketleme kriterleri uygulanmak zorundadır.
  PMT, vPvM hakkında
1 Kalıcı, Hareketli ve Toksik-PMT veya Çok Kalıcı, Çok Hareketli-vPvM özellikler, sınıflandırma kriterleri ve etiketleme unsurları belirlenmiştir.
2 Hareketli-M kriteri
  Log Koc 3'ten küçük olduğunda, bir maddenin hareketlilik kriterini (M) karşıladığı kabul edilecektir. İyonlaşabilen bir madde için, pH değeri 4 ile 9 arasındaki en düşük log Koc değeri 3'ten küçük olduğunda, “hareketli” kriteri karşılanmış kabul edilecektir. 
  çok Hareketli-vM kriteri
  Log Koc değeri 2'den küçük olduğunda bir maddenin "çok hareketli" kriterini (vM) karşıladığı kabul edilecektir. İyonlaşabilen bir madde için, pH değeri 4 ile 9 arasındaki en düşük log Koc değeri 'den küçük olduğunda, “çok hareketli” kriteri karşılanmış kabul edilecektir.
3 Bileşenlerinden en az birinin PMT veya vPvM olarak sınıflandırıldığı ve %0,1 (ağırlık/ağırlık) veya üzerinde mevcut olduğu bir karışım, PMT veya vPvM olarak sınıflandırılır.
4 Etiketleme yaparken PMT için
  EUH450: Su kaynaklarının uzun süreli ve yaygın kirlenmesine neden olabilir.” ifadesi(resmi Türkçe karşılığı değildir), Tehlike uyarı kelimesi ve  P201, P202, P273, P391, P501 önlem ifadelerinden kullanılması gerekmektedir. Piktogramının belirlenmesi için UNGHS’ye öneride bulunulmuştur.
  Etiketleme yaparken vPvM için
  EUH451: Su kaynaklarının çok uzun süreli ve yaygın kirlenmesine neden olabilir.” ifadesi(resmi Türkçe karşılığı değildir), Tehlike uyarı kelimesi ve  P201, P202, P273, P391, P501 önlem ifadelerinden kullanılması gerekmektedir. Piktogramının belirlenmesi için UNGHS’ye öneride bulunulmuştur.
5 Maddeler için 1 Mayıs 2025'ten itibaren, karışımlar için 1 Mayıs 2026'dan itibaren yeni sınıflandırma ve etiketleme kriterleri uygulanmak zorundadır.

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ