CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜN İMALATÇI VE İTHALATÇILARININ DİKKATİNE!

İçerik ekleme tarihi : 04-08-2023

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrasında “…. Bakanlık dosya içeriğini fiziki ve/veya elektronik taşıyıcı ortamda talep edebilir.” hükmüne uygun olarak ürüne ait dosya muhteviyatının “Biyosidal Ürün Ruhsat Başvuru Kontrol Listesi” başlıklı dokümana göre hazırlanarak Bakanlığımıza elektronik taşıyıcı ortamda ve fiziki olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru yapılırken aşağıdaki akış şemasında gösterildiği gibi Biyosidal Ürün Ruhsat Başvuru Kontrol Listesine (Check List) göre başvuru belgelerinin hazırlanması gerekmektedir. 

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
 

“Biyosidal Ürün Ruhsat Başvurusu Kontrol Listesi” dosyasını indirin.

Ürün başvurunuz için yeni bir klasör oluşturun. Klasörün adına ürününüzün adını yazın.

Oluşturduğunuz klasöre 4 adet alt klasör oluşturun.

A- Analiz Raporları

B- İdari Belgeler

C- Dosya Muhteviyatı

D- Harçlar ve makbuzlar

Klasör içine yükleyeceğiniz belge adı kontrol listesi ile uyumlu olmalı.

Örneğin;

· A-1-Fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları

· A-2-Hızlandırılmış stabilite testi sonuçları

Klasör içine yükleyeceğiniz belge adı kontrol listesi ile uyumlu olmalı.

Örneğin;

· B-1-Fason imalat ise fason imalat sözleşmesi

· B-2-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı sureti

Klasör içine yükleyeceğiniz belge adı kontrol listesi ile uyumlu olmalı.

Örneğin;

· C-1-Onaylı formülasyon belgesi

· C-2-Ürüne ait etiket

Klasör içine yükleyeceğiniz belge adı kontrol listesi ile uyumlu olmalı.

Örneğin;

· D-1-Eksiksizlik Ücreti

· D-2-Ruhsat Değerlendirme Ücreti

Hazırlanan dosyanın dijital ortamda (CD, USB vb.) ve fiziki olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ