CRAD BLOG

KİMYASALLAR YARDIM MASASI WEB SİTESİNDE YER ALAN GÜVENLİK BİLGİ FORMU(GBF) HAKKINDA DUYURUYA İLİŞKİN HUKUKİ, MANTIKSAL VE YÖNETMELİK AMACI AÇISINDAN HATALAR

İçerik ekleme tarihi : 09-02-2024

Bugün Kimyasallar yardım masasının web sitesinde duyurular bölümünde aşağıda linkten erişilebilen bir duyuru yayımlandı. (Bakanlık duyuru linki)


1998 yılından beri Kimya endüstrisinin bir üyesi olan ve 2007 yılından beri Kimyasalların güvenli kullanımı ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmeyi amaçlayan yönetmelikler alanında hizmet sunan naçizane bir uzman olarak duyuruyu şaşkınlıkla okudum. Bunun üzerine, okurken beynimde oluşan düşünceleri, yönetmeliklerin amacı olan ‘’Etkin ve koruyucu zararlılık iletişimi ilkeleri” süzgecinden geçirip düşüncelerimi paylaşmadan edemedim.   


Bir GBF’nin hazırlanma ve dağıtılma amacı, adından da anlaşılacağı üzere bir kimyasal maddenin ya da karışımın gerek endüstriyel gerek profesyonel kullanıcılarının ürünü güvenli kullanmasını temin etmek üzere alacağı tedbirler, kullanacağı kişisel koruyucu donanım ve mühendislik tedbirlerini bildirmek ve bu sayede çevreyi ve insan sağlığını korumak içindir. 

Bu amaç için GBF ve hatta zararlılık iletişimi hakkındaki yönetmelikler yetkili otoriteler tarafından günün gereklilikleri, teknik imkanlar doğrultusunda yeni, faydalı bilimsel verileri ihtiva edecek şekilde güncellenir. Bu sayede Güvenlik Bilgi Formları daha işlevsel ve daha koruyucu olması amaçlanır. Eğer yürürlükten kaldırılan yönetmelikler bu ek faydaları sağlıyorsa, o zaman zaten yürürlükten kaldırılmalarına gerek de yoktur. Eğer uzun bir geçiş süresi sonrası yürüklükten kaldırıldı ise artık o yönetmeliğe uygun bir dokümanın yönetmelik uyumluluğundan bahsedilemez. 

Yürürlükten kalkmış bir yönetmeliğe göre denetim de yapılamaz. Bu durumda aşağıdaki duyuruda yer alan ve 29204 sayılı Yönetmelik ile uyumlu olarak hazırlanmış ve halen tedarik aşamasında kullanılan GBF’ler hangi yönetmelik kapsamında denetlenecek ve uyumsuzluklar hangi yönetmelik uyarınca cezaya tabi olacaktır? Eğer günün gerekliliklerini karşılayabiliyor ise o zaman “yönetmelik neden yürürlükten kaldırılmıştır?” soruları ister istemez akla gelmektedir.  


Hazırlayıcıya dair sertifika, hazırlayan kişinin bu konuda yetkin bilgiye sahip olması ve bu sertifikanın belirli bir geçerlilik süresinin olması da kişinin bilgilerini taze tutup güncel yönetmelik ve Teknik adaptasyonları takip ettiğinin bir güvencesinin olmasını sağlamak amacı ile ortaya konmuş gereklilik sonucudur. Kişinin sertifika geçerlilik tarihine 1 ay kalmış olması, hazırladığı GBF’nin 2 ay sonra uyumsuz sayılacağı ve amaçladığı faydayı sağlayamayacağı düşüncesi akla sığan bir düşünce değildir. Mühendisler binalar yapar, Doktorlar cerrahi müdahalede bulunur. Yaptıkları işleme dair salahiyetleri, işlemi yaptıkları anda bu konuda gerekli lisansa sahip oldukları ile sorgulanır. Kişinin 2 ay sonra lisansını bir sebeple sonlanması, geçmişte salahiyet sahibi iken gerçekleştirdiği işlemleri geçersiz kılmaz. Eğer böyle olsa emekli olan her bürokratın ve siyasinin görev süreleri sonunda geçmişte aldıkları tüm kararların geçersiz olmasına neden olurdu. GBF hazırlayıcısı uzman kişinin sertifikasının dolması ile hazırladığı GBF’nin geçersiz sayılması, tecrübesi daha uzun zamana dayanan ancak belgesinin bitimine 1 ay kalmış bir uzmanın bilgi ve deneyimini ucuzlatmak ve belge süresi sonuna kadarki yetkinliğine leke düşürmek olduğu açıktır. 
  

Yürürlükten kalkan bir yönetmeliğe uygun hazırlanmış GBF’yi geçerli saymak da belgesi 3 ay sonra dolacak olan bir uzmanın hazırladığı belgenin geçerlilik süresini kişinin belge süresine bağlamak da hukuki olmayıp, GBF’nin hazırlanış amacı açısından mantık dışı bir uygulama olduğu aşikardır. 


Endüstri 23 Haziran 2017’den 31 Aralık 2023 tarihine kadar verilen 6,5 yıllık süreyi bu uyumu sağlamak için verimli kullanmamış ve bugün geçişi bir anda sağlayamamış olabilir. Bu amaçla, ek geçiş süresi verilebilir. Ama bu esnekliği sağlayabilmek için yürüklükten kalkan yönetmeliğe göre hazırlanmış bir GBF’yi geçerli saymak, diğer yandan da geçerli yönetmeliğe göre uygun ve amacı doğrultusunda hazırlanmış bir geçerli GBF’nin ömrünü, hazırlayan uzmanın sertifika süresine bağlayan bir yaklaşım, zararlılık iletişiminin ve bu sayede çevre ve halk sağlığını koruma amacından uzaklaşmaktır.


Kimyasallar ile güvenli çalışmanın, çevre ve halk sağlını korumanın amaçlandığı günler dilerim.   

Saygılarımla 
Melih Babayiğit 

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ