CRAD BLOG

CRAD, HOLLANDA OTORİTELERİNİN DENETİMİNDE BİZZAT BULUNDU.

Firmamız Genel Koordinatörü Sayın Melih Babayiğit; Tek Temsilcisi olduğumuz kimya endüstrimizin önemli bir kurumunun, Hollanda'da yerleşik müşterisinin, Hollanda'nın REACH denetimleri ile ilgili resmi otoritesi olan VWA'nın ( Gıda ve Tüketici ürünleri güvenlik otoritesi) ile yaşadığı bir ihtilafın çözümü amacıyla Rotterdam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, bahsi geçen ufak çaptaki ihtilafın ve sorunun tamamıyla giderilmesini sağlamış olmanın yanı sıra; bizce ülkemiz ve sanayimiz adına da büyük bir itibar göstergesi olarak , Avrupalı bir şirket ve resmi merci nezdinde konuyla bağlantılı derin bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşarak çok önemli bir başarının altına imzasını atmıştır. Görüşme sonucu ilgili Hollandalı kurum, bu konuda bu denli kapsamlı hizmet alan müşterilerimiz ile çalışma isteğini belirtmiş olup, VMA Yetkilisi , Türk Kimya Endüstrisinin bu denli iyi destek alıyor olması bizi şaşırttı ifadesini kullanmıştır.
 

 

REACH sürecinin en başından bu yana CRAD olarak, bunu basit bir ön kayıt süreci olarak değerlendirmeyip, ileri aşamalarının da projeksiyonunu sürekli yapmak suretiyle bu kompleks mevzuat bütününe yüzde yüz vakıf olmak ve bu edinimlerimizi de kimya sektörümüzün adaptasyonu anlamında paylaşmak temel ilkemizi teşkil etmiştir. Yukarıda sözü edilen toplantı da bugüne kadarki çabalarımızın meyvelerinin toplanmaya başlandığının somut bir göstergesi olarak,ülkemiz,endüstrimiz ve firma bazında bizim için bir gurur kaynağı olmuştur.
 

 

İlerlemeye devam eden ve gün geçtikçe karmaşık bir hal alan REACH sürecinde CRAD isminin kimya sanayimiz nezdinde çok daha fazla duyuluyor olacağını tahmin etmek oldukça gerçekçi bir saptama haline gelmiştir.Bu bize bir yandan olumlu bir motivasyon sağlarken,diğer yandan da ülkemiz sanayiine böylesine yapıcı bir katkımızın olduğunu böylesine somut örneklerle görmek firmamızı manen de çokça tatmin etmektedir.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ